Výpůjčka a zápůjčka – pojem a rozdíly?

Při poskytování právních služeb našim klientům se stále častěji dostáváme do situace, kdy si klienti pletou jednotlivé pojmy a jednotlivé instituty, které nám přináší právní řád. Proto bychom Vám v tomto článku, rádi přiblížili pojem výpůjčka a zápůjčka, které jsou si velice podobné nejen obsahem, ale i názvem. Pojem výpůjčka Občanský zákoník nám poskytuje poměrně jednoznačnou […]

Výprosa a její význam v praxi

Nedávno navštívil naši advokátní kancelář klient, který vlastní chalupu u lesa. Jelikož se jedná o chatovou oblast a se všemi ostatními majiteli sousedních chat a chalup se dobře zná, navzájem si vycházejí vstříc a půjčují si různé potřebné věci, které používají na zahradě či při práci u zmíněné chalupy. Jelikož klient došel k závěru, že nemá […]

Pachtovní smlouva a její význam

Při poskytování právních služeb klientům u nás v advokátní kanceláři jsme zjistili, že velice mnoho institutů, které upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „OZ“), nejsou klientům vůbec známy a při osobní schůzce jsou jeho název slyší poprvé. A tak se Vám v dnešním článku, který je dostupný na stránce www.akpytela.cz/clanky/,  pokusíme přiblížit, […]

Ukončení nájmu – jak dostat nájemce z bytu

Čím dál častěji se v naší advokátní kancelář setkáváme s klienty, kteří potřebují pomoci s totožnou věcí. Jedná se o situaci, kdy měli či mají zásadní problém s vystěhováním nájemce z pronajímaného bytu. Tedy řeší ukončení nájmu. Všechny klienty zajímalo řešení situace, a sice jak dostat tohoto problematického nájemce ze svého bytu. Co možná nejrychleji a s co […]

Darovací smlouva – jak na ni a jak proti ní?

Darovací smlouva je jedna z nejčastějších smluv, kterou naše advokátní kancelář pro své klienty připravuje. Mnoho z nich se však při první osobní schůzce u nás v advokátní kanceláři dozví nové informace. Informace do této doby ani z daleka netušili. Po zjištění nových informací se pak rychle snaží učinit rozhodnutí, kterého následně mohou litovat. Proto Vám přinášíme tento článek, […]

Výhrada zpětné koupě

V poslední době naši advokátní kancelář navštívilo několikero klientů se stejnou věcí. Jednalo se o výhradu zpětné koupě, kterou mají zapsanou u svého pozemku v katastru nemovitostí. Všechny zajímalo totéž – co je to vlastně výhrada zpětné koupě a v jaké míře je může omezit. Vše se Vám pokusíme přiblížit v tomto článku. Čtěte tedy pozorně. Co znamená výhrada […]

Nájem v době koronaviru. Jak dál?

Jaké budou dopady nouzového stavu na vztahy pronajímatelů a nájemců? Lze žádat o ukončení nebo změnu sjednaných smluv z důvodu pandemie? Jak přistoupit k požadavkům nájemců a zmírnit dopady vládních opatření? Co nájem? To všechno a více v dnešním speciálu pro vlastníky nemovitostí! Jsem pronajímatelem prostorů sloužících podnikání a nájemce chce slevu z nájemného (nájem), co teď? Podle […]

Omezení výpovědi u podnikatelských nájmů

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo ze strany Ministryně pro místní rozvoj Klárou Dostálovou k přednesení hojně diskutovanému návrhu, kterým navrhla, aby byla omezena možnost ukončit nájemníkům u podnikatelských nájmů smlouvu pro neplacení nájmu. Návrh na omezení výpovědi byl dne 1. dubna 2020 vládou projednán a poté schválen. Tento návrh následně ve společnosti vzbudil velké pozdvižení. V důsledku mnoha […]

Náhrada za zájezd – neuskutečněný (covid) pro rok 2020

V předchozím článku, který jsme publikovali krátce po vyhlášení nouzového stavu v důsledku pandemie COVID – 19 (na portále epravo.cz: https://www.epravo.cz/top/clanky/ruseni-zajezdu-v-dusledku-sireni-koronaviru-110922.html), jsme se věnovali tomu, zda mají zákazníci cestovních kanceláří nárok na vrácení zaplacených záloh a zda má cestovní kancelář nárok po zákaznících, kteří byly v důsledku koronaviru nuceni své zájezdy zrušit nebo je ruší s předstihem z určité […]

Porušení smlouvy – sankce

Veškeré světové dění se nyní točí kolem šíření virového onemocnění všeobecně známého pod názvem Koronavirus a jeho vliv zasahuje již do téměř veškerých činností lidského počínání. Epidemie nepůsobí jen komplikace zdravotní, ale má významné dopady do podnikání. Dochází ke zpomalování trhu, nedostatku pracovní síly v postižených oblastech, což má přímý vliv i na pracovněprávní vztahy zaměstnavatele […]