Nájemní smlouva a pachtovní smlouva

Nájemní smlouva a pachtovní smlouva. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva.

Nabízené právní služby - nájemní smlouva a pachtovní smlouva

 • sepsání smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy v advokátní kanceláři
 • konzultace výpovědi (výpověď z nájmu, výpověď pachtu)
 • vyklizení nemovitosti (vyklizení bytu, domu anebo pozemku)
 • vymáhání dlužného nájemného a dlužného pachtovného
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

 

Více o smlouvách – Smlouvy

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva umožňuje velkou volnost při jejím sepsání dle vůle smluvních stran. Je tedy nutná obezřetnost nad „tím co podepíšete“. Nájemní smlouva je skvělý příklad, kdy je vhodná konzultace s advokátem (právníkem).

Nájemní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je nájem nemovitosti (domu, bytu či pozemku), a to především s ohledem na cenu předmětu nájmu. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

sepsání kupní smlouvy Olomouc

Nejdůležitější aspekty - nájemní smlouva

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu nájmu
 • doba nájmu
 • cena nájmu a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení nájmu
 • možnosti ukončení smlouvy

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva umožňuje velkou volnost při jejím sepsání. Je tedy nutná obezřetnost nad „tím co podepíšete“. Pachtovní smlouvu je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem).

Pachtovní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem, a to především s ohledem na cenu předmětu pachtu (zejména pozemek). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi

nájemní smlouva Olomouc

Nejdůležitější aspekty pachtovní smlouvy

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu pachtu
 • doba, na kterou je pacht ujednán
 • pachtovné a jeho splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení pachtovného
 • možnost přenechat předmět pachtu jinému
 • možnosti ukončení smlouvy

Nájemní smlouva a pachtovní smlouva z hlediska identifikace nemovitosti – údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE