Nemovitosti

Jedna z hlavních oblastí specializace advokátní kanceláře JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. jsou nemovitosti, zejména převod nemovitosti.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře, tak se NA NÁS OBRAŤTE …

Poskytované právní služby

V oblasti práva nemovitostí nabízíme například tyto právní služby:

 • převod nemovitosti (kupní smlouvadarovací smlouva, aj.)
 • zřízení či zrušení věcného břemene
 • sousedské spory
 • poradenství v oblasti nájmu, podnájmu a pachtu nemovitosti
 • aj.
převod nemovitosti Olomouc

Právní služby spojené s převodem nemovitosti

V oblasti převodu nemovitosti nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní nebo darovací smlouvy
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem

Proces převodu

Proces převodu probíhá níže uvedeným způsobem:

 1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky
 2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
 3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
 4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
 5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

 

Identifikaci nemovitosti vyhledáte nejjednodušeji zde: nahlížení do katastru nemovitostí

Advokátní úschova

V případě, kdy je součástí převodu i advokátní úschova kupní ceny, tak výše uvedený proces zahrnuje i přijetí a výplatu této kupní ceny v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o advokátní úschově.

Při prodeji nemovitosti je v souvislosti s úschovou peněžních prostředků třeba odlišovat advokátní úschovu, kterou může provádět pouze advokát, a úschovu prováděnou realitní kanceláří. Úschova prováděná realitní kanceláří není upravena právním předpisem ani není jakkoliv garantována. Advokátní úschova je upravena zákonem i stavovským předpisem České advokátní komory, je povinně prováděna na k tomu speciálně zřízeném účtu u banky, je povinně ohlašována České advokátní komoře a je vyloučeno, aby s uschovanými penězi bylo naloženo v rozporu se smlouvou.

Podrobnější informace o advokátní úschově naleznete zde – advokátní úschova.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE