Pracovní právo

Pracovní právo. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti pracovního práva jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Poskytované služby - pracovní právo

V oblasti pracovní právo nabízíme například tyto právní služby :

  • sepsání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (včetně změn)
  • sepsání manažerské smlouvy
  • sepsání dohody o hmotné odpovědnosti
  • vyhotovení pracovního řádu (interní směrnice)
  • poradenství v oblasti povinností a nároků vyplývajících z již uzavřených smluv a dohod
  • ukončení pracovního poměru (dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
  • vymáhání náhrady škody (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem)
  • vymáhání náhrady škody za pracovní úraz
  • zastupování před soudem a jinými orgány
  • aj.

Investice do advokáta se vždy vyplatí. Advokát totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení jako „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy.
pracovní právo Olomouc

Zaměstnavatel

Pro zaměstnavatele nabízíme komplexní právní servis spočívající zejména v právním poradenství, sepsání všech pracovně-právních dokumentů, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci či zastupování před soudy a jinými orgány aj.

Pracovní právo je mnohdy zapeklité. Mnoho informací může každý zaměstnavatel najít na našem blogu. Pravidelně vystavujeme články, které řeší jak práva, tak povinnosti zaměstnavatele. Přečtěte si některé z nich, abyste věděli, jak se orientovat v oblasti pracovního práva.

Zaměstnanec

Pro zaměstnance nabízíme právní poradenství, ochranu před neoprávněným postupem zaměstnavatele (neoprávněné ukončení pracovního poměru, odpovědnost zaměstnavatele za škodu aj.), zastupování v soudním řízení aj.

Pokud nevíte na co máte právo, ale také jaké povinnosti po Vás může zaměstnavatel vyžadovat, podívejte se do našeho blogu. Pracovní právo je mnohdy zapeklité. Najdete zde mnoho článků s problematikou pracovního práva.

Kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti pracovního práva vykonává Státní úřad inspekce práce.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE