Pracovní právo - advokátní kancelář Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti pracovního práva jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

 

E-book Pracovní právo

 
Níže si můžete zdarma stáhnout advokátní kanceláří vypracovaný E-book na téma "Pracovní právo".

 
E-book pojednává o:
 • podstatných náležitostech pracovní smlouvy
 • skončení pracovní smlouvy
 • odstupném
 • pracovní době
 • převedení na jinou práci
 • pracovním úraze

E-book můžete libovolně šířit dále.

 

Zaměstnavatel

 
Pro zaměstnavatele nabízíme komplexní právní servis spočívající zejména v právním poradenství, sepsání všech pracovně-právních dokumentů, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci či zastupování před soudy a jinými orgány aj.

 

Zaměstnanec

 
Pro zaměstnance nabízíme právní poradenství, ochranu před neoprávněným postupem zaměstnavatele (neoprávněné ukončení pracovního poměru, odpovědnost zaměstnavatele za škodu aj.), zastupování v soudním řízení aj.

 

Poskytované právní služby

 
V oblasti pracovního práva nabízíme například tyto právní služby :

 • sepsání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (včetně změn)
 • sepsání manažerské smlouvy
 • sepsání dohody o hmotné odpovědnosti
 • vyhotovení pracovního řádu (interní směrnice)
 • poradenství v oblasti povinností a nároků vyplývajících z již uzavřených smluv a dohod
 • ukončení pracovního poměru (dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • vymáhání náhrady škody (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem)
 • vymáhání náhrady škody za pracovní úraz
 • zastupování před soudem a jinými orgány
 • aj.
 
 
 
Právník pracovní právo Olomouc
 
 
 
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.