Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek (vymáhání dluhů) je nepříjemné jak pro dlužníka, tak pro věřitele, Téměř každý se v životě setkal s případem, kdy mu dlužník neplatil, co má.

Jestli máte pohledávku, kterou Vám dlužník odmítá uhradit, tak neváhejte kontaktovat advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Pomůžeme Vám vydobýt Vaši pohledávku mimosoudní či soudní cestou, dle Vaší volby.

Poskytované právní služby

  • sepsání a odeslání předžalobní upomínky
  • sepsání dohody o uznání dluhu
  • sepsání dohody o placení dluhu ve splátkách
  • sepsání dohody o narovnání – mění sporná práva a povinnosti v původní smlouvě
  • sepsání žaloby na vymožení dluhu a následné zastupování v soudním řízení
  • zastoupení v případném exekučním či insolvenčním řízení
  • aj.
vymáhání pohledávek Olomouc

Rady ve vztahu k vymáhání pohledávek (dluhů):

  • pokud možno vše mít podloženo písemně nebo alespoň svědectvím osob, a to zejména smlouvu o zápůjčce, smlouvu o úvěru, dohodu o uznání dluhu aj. – povinnost prokazovat totiž leží na Vašich bedrech (věřiteli)
  • nejlépe mít vše sepsané nebo alespoň zkontrolované od advokáta (právníka) – smlouva o zápůjčce nebo dohoda o uznání dluhu je Vám k ničemu, pokud je neplatná
  • uplatnit svoji pohledávku nejpozději do 3 let od data její splatnosti – jinak dojde k promlčení Vaší pohledávky, což může dlužník namítnout v soudním řízení

To, jestli je dlužník v insolvenci, si můžete ověřit zde: insolvenční rejstřík

Ve vztahu k vymáhání pohledávek je hlídání insolvence dlužníka jedním ze základů.

Pokud je, tak Vám doporučujeme svoji pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit! 

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE