Rodinné právo

- Vaši Advokáti na rodinné právo -

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Vám v oblasti rodinné právo poskytne komplexní právní služby s akcentem na lidský přístup, který je v této oblasti nezbytný.

Poskytované služby - rodinné právo

V oblasti rodinného práva nabízíme například tyto právní služby:

Rodinné právo Olomouc

Poskytované služby - rodinné právo:

Rozvod

Životní milník v podobě rozvodu manželství může proběhnout dvěma způsoby. V případě, kdy se manželé dohodnou, se jedná o tzv. nesporný rozvod. V případě, kdy se manželé nedohodnou, se jedná o tzv. sporný rozvod, v rámci nějž soud povinně zkoumá tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Rozvod manželství, ať již sporný či nesporný, podstatným způsobem zasáhne do osobního života manželů, kdy naším cílem je Vám celý tento proces usnadnit poskytnutím komplexních právních služeb s důrazem na osobní přístup. Podle potřeby pro Vás sepíšeme nezbytné dohody a podání (návrh na rozvod manželství, dohoda o úpravě poměrů dítěte, majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu) a zastoupíme Vás při jednání s druhou stranou a před soudem.

O rozvodu manželství podrobněji zde – Rozvod.

Vypořádání společného jmění manželů

V souvislosti s rozvodem manželství je vždy třeba řešit i otázku vypořádání společného jmění manželů. Rodinné právo a zákon stanovuje pravidla určujících, co do společného jmění manželů spadá a co nikoliv a jak se společné jmění manželů vypořádává. Pomůžeme Vám se v těchto pravidlech orientovat a zejména Vám pomůžeme společné jmění manželů co nejlépe vypořádat. Vypořádání společného jmění manželů je možné následujícími způsoby:
 
 • dohodou – v tomto případě pro Vás sepíšeme dohodu o vypořádání společného jmění manželů a v případě potřeby provedeme nezbytné úkony ve vztahu ke katastrálnímu úřadu
 • prostřednictvím soudního řízení – v tomto případě Vás právně zastoupíme jak v rámci mimosoudního jednání (fáze přecházející podání žaloby), tak v rámci již probíhajícího soudního řízení

 

O vypořádání společného jmění manželů podrobněji zde – Vypořádání společného jmění manželů.

Výživné

Nový občanský zákoník upravuje několik druhů výživného mezi osobami blízkými. Nejčastějším druhem výživného je výživné pro nezletilé dítě placené jedním či oběma z jeho rodičů. Byť v rodinných vztazích není otázka peněz tou nejdůležitější, tak je třeba zajistit, aby potřebná osoba (nejčastěji nezletilé dítě) měla dostatečné finanční zabezpečení.

Pomůžeme Vám se tohoto finančního zabezpečení domoci ať již dohodou nebo soudní cestou.

Zde najdete podrobnější pojednání o právu na výživné nezletilého dítěte (alimentech).

Pro stanovení výše výživného se podpůrně užívá doporučující tabulka vypracovaná Ministerstvem spravedlnosti. Kalkulačku pro výpočet výživného naleznete zde.

Zde najdete podrobnější pojednání o právu na výživné zletilého dítěte a k tomu korespondující povinnosti hrazení výživného ze strany rodičů.

Zde najdete podrobnější pojednání o právu na výživné manžela a rozvedeného manžela a k tomu korespondující povinnosti hrazení výživného ze strany druhého manžela či rozvedeného manžela.

Dítě (svěření nezletilého dítěte do péče)

V souvislosti s rozvodem manželství či rozchodem partnerů bývá někdy opomíjena otázka péče o dítě. Zákon přitom v otázkách péče o dítě zájmy nezletilého dítěte staví před zájmy jeho rodičů. To se projevuje například v tom, že soud nerozvede manželství, dokud není vyřešena otázka výchovy a výživy nezletilého dítěte.

O péči o dítě podrobněji zde – Péče o dítě.

Formy péče o dítě:

 • výlučná péče jednoho z rodičů
 • střídavá péče
 • společná péče obou rodičů
 • péče jiné osoby

Co soud zkoumá při rozhodování o péči o dítě:

 • zájmy dítěte
 • osobnost dítěte
 • životní poměry rodičů
 • citovou orientaci a zázemí dítěte
 • výchovné schopnosti rodičů
 • stálost výchovného prostředí
 • citové vazby dítěte k jeho sourozencům, prarodičům, popřípadě dalším příbuzným i nepříbuzným osobám
 • dosavadní péči o dítě ze strany rodičů
 • schopnost rodiče dohodnout se na výchově dítěte s druhým rodičem
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE