Kupní smlouva

Kupní smlouva. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby související s kupní smlouvou, ať už je jejím předmětem nemovitost, auto či jiné věci.

Kupní smlouva je jednou z nejčastěji uzavíraných smluv. Kupní smlouvu lze uzavřít písemně nebo i ústně (v případě nemovitosti pouze písemně). Kupní smlouvu uzavírá denně každý z nás, aniž by si to většinou uvědomoval, například koupí potravin v obchodě.

Ne u všech kupních smluv, které uzavíráme, musíme vyhledat právní pomoc. Ale u těch, kde je vyšší kupní cena, například koupě auta, nemovitosti (jako pozemek, dům, byt) je vhodné si nechat smlouvu sepsat anebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Kupní smlouva Olomouc

Právní služby poskytované v souvislosti s kupní smlouvou

 • sepsání na míru Vašim požadavkům (kupní smlouva)
 • kontrola (již vytvořená kupní smlouva) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení kupní smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení kupní smlouvy v advokátní kanceláři

 

Více o smlouvách – Smlouvy

Kupní smlouva a převod nemovitosti (pozemek, dům, byt)

V případě převodu nemovitosti je navíc poskytováno:

 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • úřední ověření podpisu (kupní smlouva a plná moc)
 • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem

 

Proces převodu nemovitosti (kupní smlouva) probíhá níže uvedeným způsobem:

1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s prodejem nemovitostí – Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Nejdůležitější aspekty - kupní smlouva

 • kupní smlouva a její platnost – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • kupní cena a její splatnost, s dále místo, datum a způsob dodání či převzetí věci – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE