Pracovní právo – advokátní kancelář Olomouc

Pracovní právo. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti pracovního práva jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Neodkládejte řešení svých problémů …

pracovní právo Olomouc

E-book Pracovní právo

STÁHNĚTE ZDARMA advokátní kanceláří vypracovaný E-book Pracovní právo

E-book pojednává o:

 • podstatných náležitostech pracovní smlouvy
 • skončení pracovního poměru – včetně VZORU dohody o ukončení pracovního poměru a VZORU výpovědi z pracovního poměru dané zaměstnancem
 • odstupném
 • pracovní době
 • převedení na jinou práci
 • pracovním úraze

Zaměstnavatel

Pro zaměstnavatele nabízíme komplexní právní servis spočívající zejména v právním poradenství, sepsání všech pracovně-právních dokumentů, vymáhání náhrady škody po zaměstnanci či zastupování před soudy a jinými orgány aj.

Mnoho informací může každý zaměstnavatel najít na našem blogu. Pravidelně vystavujeme články, které řeší jak práva, tak povinnosti zaměstnavatele. Přečtěte si některé z nich, abyste věděli, jak se orientovat v oblasti pracovního práva.

Zaměstnanec

Pro zaměstnance nabízíme právní poradenství, ochranu před neoprávněným postupem zaměstnavatele (neoprávněné ukončení pracovního poměru, odpovědnost zaměstnavatele za škodu aj.), zastupování v soudním řízení aj.

pokud nevíte na co máte právo, ale také jaké povinnosti po Vás může zaměstnavatel vyžadovat, podívejte se do našeho blogu. Najdete zde mnoho článků s problematikou pracovního práva.

Pracovní právo - poskytované právní služby

V oblasti pracovní právo nabízíme například tyto právní služby :

 • sepsání pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti (včetně změn)
 • sepsání manažerské smlouvy
 • sepsání dohody o hmotné odpovědnosti
 • vyhotovení pracovního řádu (interní směrnice)
 • poradenství v oblasti povinností a nároků vyplývajících z již uzavřených smluv a dohod
 • ukončení pracovního poměru (dohoda o ukončení pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru, okamžité zrušení pracovního poměru)
 • vymáhání náhrady škody (odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavatelem nebo zaměstnancem)
 • vymáhání náhrady škody za pracovní úraz
 • zastupování před soudem a jinými orgány
 • aj.

Kontrolu dodržování právních předpisů v oblasti pracovního práva vykonává Státní úřad inspekce práce.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: