Darovací smlouva

Darovací smlouva. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby související s darovací smlouvou.

Darovací smlouva je právním institutem, který umožňuje bezúplatný převod věci. Často je využíván při převodu majetku v rámci rodiny.

Ohledně drobných darů není třeba, aby byla darovací smlouva v písemné formě, ani není nutné vyhledávat právní pomoc. Pokud je ovšem hodnota daru vyšší nebo se darování týká nemovitosti (pozemek, dům, byt), tak je písemná formo vždy na místě. Zároveň je vhodné si nechat smlouvu sepsat anebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Společně s darováním nemovitosti bývá často zřizováno věcné břemeno, zejména věcné břemeno užívání, které dárci umožní doživotní užívání darované nemovitosti. V rámci konzultace v advokátní kanceláři Vás taktéž poučíme i o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi a povinnosti (ne)platit „darovací daň“ (dnes nově daň z příjmu).

sepsání darovací smlouvy Olomouc

Poskytované právní služby - darovací smlouva

  • sepsání darovací smlouvy na míru Vašim požadavkům
  • kontrola darovací smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení darovací smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení darovací smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)

 

Více o smlouvách – Smlouvy

Darování nemovitosti (pozemek, dům, byt)

V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
 
  • úřední ověření podpisu (darovací smlouva, plná moc)
  • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
  • zastoupení před katastrálním úřadem

Proces převodu nemovitosti (darovací smlouva) probíhá níže uvedeným způsobem:

1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s darováním nemovitostí – Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Nejdůležitější aspekty - darovací smlouva

  • darovací smlouva a její platnost – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
  • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
  • možnosti ukončení smlouvy
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE