Smlouvy

Smlouvy si raději nechte sepsat kvalifikovaným právníkem. V oblasti smluv nabízí advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. komplexní právní služby.

Poskytované právní služby

Smlouvy a poskytované právní služby:

 • sepsání a revize smluv
 • kontrola a připomínkování návrhu smluv
 • právní poradenství v advokátní kanceláři
 • vymáhání nároku ze smlouvy vyplývající
 • aj.
sepsání smlouvy Olomouc

Sepsání smlouvy

V případě sepsání a revize pro Vás připravíme buďto konkrétní smlouvu „šitou na míru“ Vašim požadavkům nebo smluvní vzor, který budete moci opakovaně v budoucnu využívat. Smlouvy připravujeme tak, abychom eliminovali veškeré možné budoucí problémy, které s sebou život může přinést a často i přinese, a tak, abyste se za každých okolností domohli svých práv.

Kontrola a připomínkování

V případě kontroly a připomínkování návrhu smlouvy důkladně prostudujeme znění předložené smlouvy, kdy jako výstup Vám předložíme okomentované znění jednotlivých článků s poukazem zejména na nestandardní či nevýhodná ustanovení. V případě potřeby pro Vás taktéž připravíme vhodný protinávrh smlouvy.

Investice spojená se sepsáním, revizí, kontrolou či připomínkováním se Vám vyplatí – viz článek Proč se vyplatí zajít k advokátovi

Investice do advokáta se vždy vyplatí. Advokát totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení jako „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy.

Jednotlivé smlouvy:

Kupní smlouva

Darovací smlouva

Nájemní a pachtovní sml.

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

Smlouva o dílo

OSTATNÍ

Výčet smluv zde uvedených není konečný. V rámci advokátní kanceláře provádíme sepsání, kontrolu a revizi všech smluv, tedy i smlouvy zde výslovně neuvedené, např.:

 • licenční smlouva
 • zprostředkovatelská smlouva
 • příkazní smlouva
 • směnná smlouva
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • smlouva o převodu podílu
 • smlouva o prodeji závodu (podniku)
 • smlouva o úschově
 • aj.
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE