Sepsání, kontrola a revize smlouvy - advokátní kancelář Olomouc

 
 
 

Poskytované právní služby

 
V oblasti smluv nabízí advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc komplexní právní služby zahrnující:

 • sepsání a revize smluv
 • kontrola a připomínkování návrhu smluv
 • právní poradenství v advokátní kanceláři
 • vymáhání nároku ze smlouvy vyplývající
 • aj.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

Způsoby poskytování právních služeb:
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

 
 
 
Smlouvy Olomouc
 
 
 
 

Sepsání smlouvy

 
V případě sepsání a revize smlouvy pro Vás připravíme buďto konkrétní smlouvu "šitou na míru" Vašim požadavkům nebo smluvní vzor, který budete moci opakovaně v budoucnu využívat. Smlouvy připravujeme tak, abychom eliminovali veškeré možné budoucí problémy, které s sebou život může přinést a často i přinese, a tak, abyste se za každých okolností domohli svých práv.

 

Kontrola a připomínkování smlouvy

 
V případě kontroly a připomínkování návrhu smlouvy důkladně prostudujeme znění předložené smlouvy, kdy jako výstup Vám předložíme okomentované znění jednotlivých článků smlouvy s poukazem zejména na nestandardní či nevýhodná ustanovení. V případě potřeby pro Vás taktéž připravíme vhodný protinávrh smlouvy.

Investice spojená se sepsáním, revizí, kontrolou či připomínkováním smlouvy se Vám vyplatí - viz článek Proč se vyplatí zajít k advokátovi
 
 
 

Kupní smlouva

 

Ke kupní smlouvě podrobněji zde - Kupní smlouva
 
 
 
 

Darovací smlouva

 

K darovací smlouvě podrobněji zde - Darovací smlouva
 
 
 

Smlouva o dílo

 

Ke smlouvě o dílo podrobněji zde - Smlouva o dílo
 
 
 
 
 
 

Nájemní a pachtovní smlouva

 

K nájemní a pachtovní smlouvě podrobněji zde - Smlouva
 
 
 
 

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

 

Ke smlouvě o půjčce podrobněji zde - Smlouva o půjčce
 
 
 

OSTATNÍ smlouvy

 
Výčet smluv zde uvedených není konečný. V rámci advokátní kanceláře provádíme sepsání, kontrolu a revizi všech smluv, tedy i smluv zde výslovně neuvedených, a to např.:

 • licenční smlouva
 • zprostředkovatelská smlouva
 • příkazní smlouva
 • úvěrová smlouva
 • směnná smlouva
 • smlouva o obchodním zastoupení
 • smlouva o kontrolní činnosti
 • smlouva o tiché společnosti
 • smlouva o převodu podílu
 • smlouva o prodeji závodu (podniku)
 • smlouva o úschově
 • aj.
 
 
 
 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat smlouvu jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

Součástí poskytovaných právních služeb je i možnost úředního ověření podpisů.

 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.