Advokátní úschova

Advokátní úschova – Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí advokátní úschovu peněz, tzv. „advokátní úschovu„.

Souhrn nabízených služeb

V oblasti práva nemovitostí nabízíme například tyto právní služby:

 • převod nemovitosti (kupní smlouvadarovací smlouva, aj.)
 • zřízení či zrušení věcného břemene
 • poradenství v oblasti nájmu, podnájmu a pachtu nemovitosti
 • aj.
advokátní úschova Olomouc

Advokátní úschova?

Advokátní úschova znamená, že peníze jsou uschovány na speciálním k tomu zřízeném bankovním účtu odděleně od všech ostatních peněžních prostředků advokátní kanceláře. Advokátní úschova je dále prováděna pod dohledem České advokátní komory a peníze uložené na účtu advokátní úschovy jsou ze zákona pojištěny.
 

Nakládání s penězi v rámci advokátní úschovy je ošetřeno zvláštní smlouvou o advokátní úschově, která přesně stanovuje, za jakých podmínek dojde jak k přijetí peněz do úschovy tak i k vyplacení peněz z úschovy.

Z výše uvedeného vyplývá, že uložení peněz na účtu advokátní úschovy Vám poskytuje naprostou ochranu.

V souvislosti s uschováním peněz (advokátní úschova) je zároveň vhodné si nechat sepsat předmětnou smlouvu, v souvislosti s níž jsou peníze uschovávány, jako například smlouvu o prodeji nemovitosti. Vzájemným provázáním práv a povinností mezi předmětnou smlouvou a smlouvou o advokátní úschově, vše dle Vašich požadavků „na míru“, je zajištěna Vaše maximální ochrana vůči druhé smluvní straně i nepříznivým životním událostem.

Souhrn nabízených služeb - advokátní úschova

V souvislosti s advokátní úschovou nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní smlouvy
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově 
 • provedení advokátní úschovy (advokátní úschova)
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem

Proces převodu

Proces převodu nemovitosti – advokátní úschova – probíhá níže uvedeným způsobem:

 1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány
 2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta – jedná se typicky o kupní smlouvu a smlouvu o advokátní úschově
 3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
 4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
 5. zaslání informace o provedeném vkladu práva
 
Proč tedy právní advokátní úschovu? Investice do advokáta se vždy vyplatí. Advokát totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení jako „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy. To se v případě advokátní úschovy může hodit.
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE