Rozvod (rozvodový právník)

Řešíte rozvod? Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouckém kraji, pak rozvodový právník Olomouc / Přerov nabízí své služby.

Rozvodový právník Olomouc / Přerov:

Životní milník v podobě rozvodu manželství může proběhnout dvěma způsoby. V případě, kdy se manželé dohodnou, se jedná o tzv. nesporný rozvod. V případě, kdy se manželé nedohodnou, se jedná o tzv. sporný rozvod , v rámci nějž soud povinně zkoumá tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství. Rozvod manželství, ať již sporný či nesporný, podstatným způsobem zasáhne do osobního života manželů, kdy naším cílem je Vám celý tento proces usnadnit poskytnutím komplexních právních služeb s důrazem na osobní přístup. Podle potřeby pro Vás sepíšeme nezbytné dohody a podání (návrh na rozvod manželství, dohoda o úpravě poměrů k nezletilému dítěti, dohoda o úpravě majetkových poměrů, bydlení a výživného pro dobu po rozvodu) a zastoupíme Vás při jednání s druhou stranou a před soudem.

rozvod Olomouc / rozvodový právník Olomouc

Hluboký, trvalý a nenapravitelný rozvrat manželství (tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství)

Tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství je jediným důvodem, pro který může soud manželství rozvést. Na rozvod manželství neexistuje právní nárok, tudíž pokud není dán tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství, tak soud manželství nerozvede.

Podmínky pro tzv. sporný rozvod

  • tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství, jehož obnovení nelze očekávat – tento je včetně jeho příčin soudem zjišťován v průběhu soudního řízení výslechem manželů a dalších osob a prováděním listinných důkazů; jeho zjišťování je často pro oba manžely nepříjemné

Podmínky pro tzv. nesporný rozvod

  • tzv. kvalifikovaný rozvrat manželství – v tomto případě jej soud nezjišťuje, ale bere jej za daný
  • trvání manželství alespoň po dobu 1 roku
  • skutečnost, že manželé spolu nežijí déle jak 6 měsíců
  • předložení písemných dohod manželů upravujících jejich majetkové poměry, bydlení, a popřípadě výživné pro dobu po rozvodu (ty Vám pomůže vypracovat rozvodový právník)

Pokud jsou v manželství děti

Mají-li manželé nezletilé dítě (mladší 18 let), které není plně svéprávné, soud manželství nerozvede (rozvod neproběhne), dokud nerozhodne o poměrech dítěte v době po rozvodu manželů (opatrovnické řízení).

V opatrovnickém řízení je rozhodováno o:

  • výchově dítěte – kterému rodiči bude dítě svěřeno do péče (výlučná péče, střídavá péče, společná péče) – o formách péče více viz – Péče o dítě
  • styku s dítětem – v jaké míře se s ním může druhý rodič stýkat (pokud není stanovena střídavá péče nebo společná péče)
  • výživném na dítě – výše výživného hrazená druhým manželem – o výživném více viz – Výživné (ohledně výše výživného lze odkázat na námi vypracovanou kalkulačku)

Více o rodinném právu – Rodinné právo

Rozvodový právník - kontakt

Obraťte se na nás – Váš rozvodový právník Olomouc / Přerov.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE