Oddlužení

Oddlužení může být poslední a jediná cesta ven z dluhové pasti. Každý se v životě může dostat do situace, kdy není schopen dostát svým finančním závazkům (finanční bankrot). Tuto nelehkou životní situaci je možné řešit tzv. oddlužením.

Poskytované právní služby

  • konzultace splnění podmínek pro oddlužení
  • zpracování návrhu na oddlužení
  • související právní služby


Jste v tíživé finanční situaci? Nezvládáte splácet své dluhy? Potřebujete se oddlužit? Neváhejte a kontaktujte advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Pomůžeme Vám se sepsáním a podáním návrhu na osobní bankrot. Díky úspěšnému absolvování oddlužení dostanete novou šanci do života!

návrh na oddlužení Olomouc

Způsoby oddlužení

Osobní bankrot má 2 podoby:

  • plnění formou splátkového kalendáře po dobu tří let, resp. po 36 splátkách (nejčastější forma) nebo
  • plnění formou jednorázového zpeněžení majetku.


Má to ovšem jednu velkou výhodu, a to, že v případě jeho úspěšného absolvování pohledávky věřitelů (Vaše dluhy) v neuspokojené části zanikají. A to i včetně pohledávek věřitelů, kteří se nepřihlásili do insolvenčního řízení.

Více o oddlužení

Počítejte s tím, že nejde o snadný způsob, jak se zbavit dluhů. Celý proces zahrnuje předložení spousty dokumentů – potvrzení o výši dluhů, soupis všech věřitelů, výhled na příštích 3 let, po které bude oddlužení probíhat. Soud může vyžadovat i soupis movitého a nemovitého majetku, pomocí kterého by věřitelé také mohli být uspokojeni.

Sepsání návrhu také není jednoduché. Formální chyba v žádosti pak může vést k jejímu zamítnutí. Máme mnoho let zkušeností, takže Vaši žádost zpracujeme tak, že ji soud schválí.

Výhodou využití našich služeb je i to, že návrh připravíme a podáme klidně i do druhého dne. Vše záleží na součinnosti klienta.

Podrobné pojednání o oddlužení (finančním bankrotu) včetně sepsání návrhu na oddlužení najdete v tomto článku.

Evidenci osob (fyzických i právnických) v insolvenčním rejstříku je možné zkontrolovat v rámci veřejně přístupné internetové adresy Insolvenčního rejstříku.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE