Smlouva o půjčce (zápůjčce)

Smlouva o půjčce (zápůjčce). Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva.

Občanský zákoník upravuje tzv. smlouvu o zápůjčce (dřívější právní úprava hovořila o smlouvě o půjčce). Jelikož termín smlouva o půjčce je doposud více vžitý, tak budeme v tomto pojednání používat tento.

Nabízené služby - smlouva o půjčce

  • sepsání smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
  • sepsání vzorové smlouvy o půjčce na míru Vašim požadavkům
  • kontrola smlouvy o půjčce (již vytvořená) – upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení
  • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o půjčce v advokátní kanceláři
  • vymáhání dluhu ze smlouvy o půjčce
  • právní zastoupení v případném soudním řízení
  • aj.

 

Více o smlouvách – Smlouvy

smlouva o půjčce (půjčka)

Smlouva o půjčce (zápůjčce)

Velká volnost při tvorbě smlouvy o půjčce dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti velké obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Smlouvu o půjčce je proto velmi vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem). Smlouva o půjčce totiž musí být sepsána tak, aby bylo případně možné pohledávku vymáhat rychle a bezproblémově soudní cestou. Investice do advokáta se vždy vyplatí. Advokát totiž vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem klientovi připraví řešení jako „šité na míru“, kdy buď zcela vyloučí anebo podstatně eliminuje možné problémy.

Smlouvu o půjčce je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je půjčení věci větší hodnoty (zejména peněz). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

To, zda je dlužník v insolvenci zjistíte zde – Insolvenční rejstřík.

Nejdůležitější aspekty

  • platnost smlouvy – smlouva o půjčce – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
  • výše půjčky a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
  • možnost předčasného zesplatnění
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE