Články (blog)

Předběžné opatření týkající se nemovitostí

V naší advokátní kanceláři se často věnujeme situaci, kdy je potřeba, aby došlo k odvolání daru. Často se tak děje v důsledku změny chování u obdarovaného, který se vůči dárci chová neuctivě či mu jakkoliv ubližuje. Dárce je tedy nucen přistoupit k odvolání daru. Tím ale není vyhráno a je potřeba dále co nejrychleji

Zjistit více ...

Koronavirus a nájemní vztahy. Jak to bude dál?

Jaké budou dopady nouzového stavu na vztahy pronajímatelů a nájemců? Lze žádat o ukončení nebo změnu sjednaných smluv z důvodu pandemie? Jak přistoupit k požadavkům nájemců a zmírnit dopady vládních opatření? To všechno a více v dnešním speciálu pro vlastníky nemovitostí! Jsem pronajímatelem prostorů sloužících podnikání a nájemce chce slevu z nájemného, co

Zjistit více ...

Skype obhajoba

Současný nouzový stav vyhlášený v ČR v první půli března roku 2020 urychlil  realizaci postupně  od počátku letošního roku zaváděného institutu poskytování obhajoby na dálku, prostřednictvím platformy Skype. Odpadne tak nutnost dojíždění advokátů či koncipientů do věznic za klienty, čímž se zvýší nejen bezpečnost před šířením nakažením virem COVID –

Zjistit více ...

Insolvence v době koronaviru

Současná krize způsobenou virem SARS CoV-2 má za následek nejen strach o zdraví, ale i neschopnost uhradit své závazky věřitelům z důvodu masivního a náhlého výpadku příjmů jak jednotlivců, tak celých podniků. Takový stav může dostat řadu jinak zdravých podniků do finančních potíží. Ukončení výroby či činnosti dotčených a jinak fungujících podniků je

Zjistit více ...

Nárok na náhradu odměny u DPP a DPČ

O proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus (již schválený) jsme Vás informovali již dříve, kdy jsme Vám přiblížili, zda máte na podporu z tohoto programu nárok, v jaké výši, a případně jak a kam podat příslušnou žádost. Rovněž jsme Vás seznámili s podmínkami, které je třeba splnit. Taktéž jsme

Zjistit více ...

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.