ČLÁNKY

PROČ PÍŠEME TYTO ČLÁNKY? Našim cílem je pomoci lidem se vyvarovat právním problémům ⚖️. Pokud se právě Vy chcete vyvarovat právním problémům, tak čtěte …

Témata:

Nejnovější články:

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí, jak již napovídá jeho název, představuje evidenci nemovitostí v České republice. Evidenci která zahrnuje jejich soupis, popis i polohové a geometrické určení. Vedle toho katastr nemovitostí eviduje ke každé

Čtěte více »

Kupní smlouva pro nemovitost

Kupní smlouva je jedním z nejčastějších smluvních typů, s nímž se každý z nás setkává dennodenně. Kupní smlouvou se rozumí dvoustranné právní jednání, jehož smluvní strany se označují jako kupující a prodávající.

Čtěte více »

Prohlášení viny

Slyšeli jste již o prohlášení viny? Pokud ne anebo pokud o něm moc nevíte, tak čtěte dále … Obžalovaný, kterému byla doručena obžaloba a v jeho trestní věci bylo nařízeno hlavní

Čtěte více »

Nezbytná cesta

Mnohdy může nastávat situace, kdy vlastníte nemovitou věc (typicky například pozemek), ale nemůžete se na něj dostat, obhospodařovat jej nebo jinak užívat. Hlavním důvodem tohoto značného omezení je, že se

Čtěte více »

Výpověď nájmu bytu

I přesto, že od přijetí nového občanského zákoníku uběhla již poměrně dlouhá doba, je mezi lidmi stále mnoho sporných oblastí, které zasahují do každodenního života. Jednou z nich je nájem bytu

Čtěte více »

Druhy věcných břemen

V dnešní době je v celé naší společnosti čím dál více skloňován pojem věcné břemeno. Tento pojem zná většina populace zejména v souvislosti s darováním své nemovitosti svým potomkům, kdy současně s tímto právním úkonem

Čtěte více »

Vyhledávání článků (všech):

Další články ...

Naše advokátní kancelář píše články pro známý právní portál Epravo.

Dále píšeme články i pro portály Sousedé a Portál o bydlení spravovaný Státním fondem pro podporu investic. Pokud Vás zajímá „bytová problematika“, tak si je určitě přečtěte.

Přihlášení k odběru právních rad a tipů - ZDARMA

1x týdně formou EMAILU

Rady a tipy se týkají praktických témat – aktuální dění, rodinné právo, pracovní právo, nemovitosti atd.

Díky těmto právním radám a tipům se vyvarujete mnoha problémům!

PŘIHLASTE SE k odběru:

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Vaše advokátní kancelář z Olomouce / Váš advokát z Olomouce / Váš právník z Olomouce. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc nebo Státního fondu podpory investic) aj.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE