Články (blog)

Nezapomněli jste vůči státu uplatnit náhradu škody způsobenou koronavirem?

Dne 12. března 2020 došlo usnesením vlády k vyhlášení nouzového stavu. Následně vláda dalšími opatřeními zakázala pořádat kulturní, sportovní a další akce. Rovněž omezila provoz stravovacích služeb, posiloven a dalších zábavních zařízení. Těmito krizovými opatřeními došlo k nemalému zásahu do podnikání množství fyzických i právnických osob, kdy např. restaurace nemohly

Zjistit více ...

Vrácení špatně odeslané platby

Naši advokátní kancelář často navštěvují klienti s tím, že jim byla na jejich bankovní účet připsána finanční částka, jejíž původ jim není známý, když žádnou platbu neočekávali a nechápou, proč jim částka byla třetí osobou zaslána. Nenavštěvují nás ale pouze klienti, kterým byly chybně připsány finanční prostředky na jejich účet, ale

Zjistit více ...

Vrácení peněz v případě zrušení letu? Máme odpovědi.

Naše hypotetická klientka Markéta a velká cestovatelka se rozhodla využít výhodných letenek a zaletět si na dovolenou do krásného Řecka. Nicméně situace s pandemií COVID-19 je stále aktuální a je zcela reálné, že dojde k obnovení některých opatření, včetně uzavření hranic nebo navrácení roušek. Taková změna samozřejmě mění i celou záležitost s dovolenou.

Zjistit více ...

Velká novela občanského zákoníku ohledně nakládání s byty

Dne 1. 7. 2020 nabyla účinnosti významná novela občanského zákoníku. Přijatá novela významně zasahuje do úpravy bytového spoluvlastnictví. Změny se týkají i předkupního práva podílových spoluvlastníků, které se značně omezí. Taktéž se změna týká nájmu bytů, kde je nově možné sjednat smluvní pokutu. Nejvíce změn se v občanského zákoníku promítne

Zjistit více ...

Novela zákoníku práce

Navrhovaná novela zákoníku práce přináší změny v úpravě dovolených a doručování a zavádí nový institut sdíleného pracovního místa. Sladit práci a rodinu bude jednodušší. Tyto navrhované novely by měly po řádném legislativním procesu změnit úpravu zákoníku práce s účinností ke dni 1. 7. 2020, resp. v některých případech s účinností až

Zjistit více ...

Povinná maturita z matematiky se opět odkládá, dobře nebo špatně?

Senátoři schválili opětovné zrušení povinné maturitní zkoušky z matematiky. Proč? Protože se bojí, že by to studenti nezvládli. Dne 10. 6. 2020 Senát schválil vládní návrh novely školského zákona, který však toho mění mnohem víc. Povinná maturitní zkouška z matematiky měla být zavedena s účinností od 1. 11. 2020 zákonem č. 178/2016 Sb. (PZ 180/2016). Podle důvodové zprávy však

Zjistit více ...

Předběžné opatření týkající se nemovitostí

V naší advokátní kanceláři se často věnujeme situaci, kdy je potřeba, aby došlo k odvolání daru. Často se tak děje v důsledku změny chování u obdarovaného, který se vůči dárci chová neuctivě či mu jakkoliv ubližuje. Dárce je tedy nucen přistoupit k odvolání daru. Tím ale není vyhráno a je potřeba dále co nejrychleji

Zjistit více ...

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.