Smlouva o dílo

Smlouva o dílo – Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby související se smluvním typem v podobě smlouvy o dílo, ať už je jejím předmětem cokoliv.

Smlouva o dílo - nabízené právní služby

 • sepsání smlouvy o dílo na míru Vašim požadavkům
 • vzorová smlouva o dílo na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy o dílo (již vytvořené) – upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo v advokátní kanceláři
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

 

Více o smlouvách – Smlouvy

smlouva o dílo Olomouc

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo vytváří závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, a dále údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem (například se může jednat o ostříhání vlasů, odehrání koncertu, sepsání smlouvy apod.).
 
Smlouva na druhou stranu stanovuje povinnost zhotovitele dílo převzít a zaplatit cenu.
 
Smlouvu o dílo je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je zhotovení nového domu nebo oprava domu stávajícího, a to především s ohledem na cenu díla. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

Nejdůležitější aspekty

 

 • platnost smlouvy – smlouva o dílo je stejně jako ostatní smlouvy formalizovaná, pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení díla
 • termín provedení díla (zhotovení a předání)
 • cena díla a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • sankce za porušení smluvních povinností – k ochraně nestačí samotné stanovení povinností, ale je třeba stanovit i sankce za jejich porušení (nejčastěji smluvní pokuta)
 • odpovědnost za vady a záruka
 • možnosti ukončení smlouvy

Identifikaci nemovitosti, pokud se smlouva týká nemovitosti (typicky při opravě), vyhledáte nejjednodušeji zde: nahlížení do katastru nemovitostí

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE