Nemovitosti

Jedna z hlavních oblastí specializace advokátní kanceláře JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc jsou nemovitosti, zejména převod nemovitosti.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře, tak se NA NÁS OBRAŤTE …

Poskytované právní služby

V oblasti práva nemovitostí nabízíme například tyto právní služby:

 • převod nemovitosti (kupní smlouvadarovací smlouva, aj.)
 • zřízení či zrušení věcného břemene
 • poradenství v oblasti nájmu, podnájmu a pachtu nemovitosti
 • aj.

 

Způsoby poskytování právních služeb:

 • na základě osobní schůzky s klientem
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)
převod nemovitosti Olomouc

E-book Převod nemovitosti

STÁHNĚTE SI ZDARMA advokátní kanceláří vypracovaný E-book Převod nemovitosti

E-book pojednává o:

 • typech smluv a jejich podstatných náležitostech
 • možnostech vypořádání spoluvlastnictví
 • průběhu katastrálního řízení
 • výhodách složení kupní ceny do advokátní úschovy
 • daních spjatých s převodem nemovitostí

Právní služby spojené s převodem nemovitosti

V oblasti převodu nemovitosti nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní nebo darovací smlouvy
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem


Proces převodu

Proces převodu probíhá níže uvedeným způsobem:

 1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky
 2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
 3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
 4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
 5. zaslání informace o provedeném vkladu práva


Identifikaci nemovitosti vyhledáte nejjednodušeji zde: nahlížení do katastru nemovitostí

Advokátní úschova

V případě, kdy je součástí převodu i advokátní úschova kupní ceny, tak výše uvedený proces zahrnuje i přijetí a výplatu této kupní ceny v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o advokátní úschově.

Při prodeji nemovitosti je v souvislosti s úschovou peněžních prostředků třeba odlišovat advokátní úschovu, kterou může provádět pouze advokát, a úschovu prováděnou realitní kanceláří. Úschova prováděná realitní kanceláří není upravena právním předpisem ani není jakkoliv garantována. Advokátní úschova je upravena zákonem i stavovským předpisem České advokátní komory, je povinně prováděna na k tomu speciálně zřízeném účtu u banky, je povinně ohlašována České advokátní komoře a je vyloučeno, aby s uschovanými penězi bylo naloženo v rozporu se smlouvou.

Podrobnější informace o advokátní úschově naleznete zde – advokátní úschova.

nebo nám ZAVOLEJTE
nebo nám NAPIŠTE a my se Vám ozveme: