Nemovitosti - právo, převody, věcné břemeno Olomouc

 
 
Jedna z hlavních oblastí specializace advokátní kanceláře JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc je oblast práva nemovitostí, převodu nemovitostí.

 

E-book Převod nemovitosti

 
Níže si můžete zdarma stáhnout advokátní kanceláří vypracovaný E-book na téma "Převod nemovitosti".

 
E-book pojednává o:
 • typech smluv a jejich podstatných náležitostech
 • možnostech vypořádání spoluvlastnictví
 • průběhu katastrálního řízení
 • výhodách složení kupní ceny do advokátní úschovy
 • daních spjatých s převodem nemovitostí

E-book můžete libovolně šířit dále.

 
 
 
Právník nemovitosti Olomouc
 
 
 
 

Poskytované právní služby

 
V oblasti práva nemovitostí nabízíme například tyto právní služby:

 • převod nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, aj.)
 • zřízení či zrušení věcného břemene
 • zřízení či zrušení zástavního práva
 • poradenství v oblasti nájmu, podnájmu a pachtu nemovitosti
 • aj.

Způsoby poskytování právních služeb:
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

 

Převod nemovitosti (přepis nemovitosti)

 
V oblasti převodu nemovitosti nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní nebo darovací smlouvy
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • případné zprostředkování ocenění nemovitost
 • případné zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 
Hledáte-li komplexní a spolehlivé právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

 

Proces převodu nemovitosti

 
Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:
1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv (způsob úhrady kupní ceny, termín předání nemovitosti aj.)
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

V případě, kdy je součástí právní služby i advokátní úschova kupní ceny, tak výše uvedený proces zahrnuje i přijetí a výplatu této kupní ceny v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o advokátní úschově.

 

Advokátní úschova

 
Při prodeji nemovitosti je v souvislosti s úschovou peněžních prostředků třeba odlišovat advokátní úschovu, kterou může provádět pouze advokát, a úschovu prováděnou realitní kanceláří. Úschova prováděná realitní kanceláří není upravena právním předpisem ani není jakkoliv garantována. Advokátní úschova je upravena zákonem i stavovským předpisem České advokátní komory, je povinně prováděna na k tomu speciálně zřízeném účtu u banky, je povinně ohlašována České advokátní komoře a je vyloučeno, aby s uschovanými penězi bylo naloženo v rozporu se smlouvou.

Podrobnější informace o advokátní úschově naleznete zde - advokátní úschova.

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat smlouvu jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

Součástí poskytovaných právních služeb je i možnost úředního ověření podpisů.

 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.