Nemovitosti - právo, převody, věcné břemeno Olomouc

 
Jedna z hlavních oblastí specializace advokátní kanceláře JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc je oblast práva nemovitostí, převodu nemovitostí.

V oblasti práva nemovitostí nabízíme například tyto právní služby:
 • převod nemovitosti (kupní smlouva, darovací smlouva, aj.)
 • zřízení či zrušení věcného břemene
 • zřízení či zrušení zástavního práva
 • poradenství v oblasti nájmu, podnájmu a pachtu nemovitosti

Převod nemovitosti

V oblasti převodu nemovitosti nabízíme komplexní právní servis představující:

 • sepsání kupní nebo darovací smlouvy
 • úřední ověření podpisů
 • sepsání smlouvy o advokátní úschově
 • provedení advokátní úschovy
 • sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
 • zastoupení před katastrálním úřadem
 • případné zprostředkování ocenění nemovitost
 • případné zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

 
Právník nemovitosti Olomouc
 
Hledáte-li komplexní a spolehlivé právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.

Proces převodu nemovitosti

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:
1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv (způsob úhrady kupní ceny, termín předání nemovitosti aj.)
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

V případě, kdy je součástí právní služby i advokátní úschova kupní ceny, tak výše uvedený proces zahrnuje i přijetí a výplatu této kupní ceny v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o advokátní úschově.

Advokátní úschova

Při prodeji nemovitosti je v souvislosti s úschovou peněžních prostředků třeba odlišovat advokátní úschovu, kterou může provádět pouze advokát, a úschovu prováděnou realitní kanceláří. Úschova prováděná realitní kanceláří není upravena právním předpisem ani není jakkoliv garantována. Advokátní úschova je upravena zákonem i stavovským předpisem České advokátní komory, je povinně prováděna na k tomu speciálně zřízeném účtu u banky, je povinně ohlašována České advokátní komoře a je vyloučeno, aby s uschovanými penězi bylo naloženo v rozporu se smlouvou.

Podrobnější informace o advokátní úschově naleznete zde - advokátní úschova.

Hledáte-li komplexní a spolehlivé právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.