Ztráta výhody splátek

V dnešní době není neobvyklá situace, kdy člověk s ohledem na svou finanční situaci není schopen splnit svůj celý dluh ihned. Když se rozhodne splácet svůj dluh v pravidelných splátkách, je nezbytné, aby dobře rozuměl pravidlům. A také důsledkům spojeným se sjednaným splátkovým kalendářem. V tomto článku se proto budeme snažit přiblížit splácení dluhu se sjednanou výhodou splátek […]

Vymáhání dluhu

Mnoho věřitelů vyhledává právní služby, jelikož se jim nedaří domoci se svých práv vůči dlužníkovi. Často splnili veškeré smluvní závazky, které na sebe převzali. Přesto se jim od dlužníka nedostává žádného plnění. Jak správně má věřitel postupovat při vymáhání dluhu? Jednotlivé právní kroky si přiblížíme v tomto článku. Předpoklady vymáhání dluhu Naprosto základním předpokladem úspěšného vymáhání […]

Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo spadá mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Dílem se totiž rozumí nejen zhotovení určité věci, ale i údržba, oprava či úprava věci. Může se tedy jednat nejen o typickou stavbu domu, rekonstrukci či opravu bytu. Ale i vytvoření webových stránek či softwaru. Bohužel dílo mnohdy nedopadne podle představ. A proto se dnes podíváme, za […]

Návrh na rozvod manželství

Na naši advokátní kancelář se každý týden obrací několikero manželských párů s žádostí vypracovat návrh na rozvod manželství. V současnosti je bohužel jedním z negativních trendů poměrně vysoká rozvodovost. Ačkoliv se v posledních 10 letech procento rozvodů snížilo, stále činí průměrný počet rozvodů skoro 30 tisíc za rok. Ačkoliv je takový rozvod často nepříjemnou záležitostí, která může být pro […]

Dohoda o pracovní činnosti

Pracovněprávní vztah může být založen několika způsoby. Jistě jste zaznamenali různé formy pracovních smluv, na základě nichž může být práce vykonávána. A sice ať již jste se ocitli v pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance. Jednou z těchto smluv je dohoda o pracovní činnosti. V tomto článku se budeme zabývat, jaká jsou zákonná pravidla dohody o pracovní činnosti. Obecně […]

Prodej domu

Prodej domu (nemovitosti) s sebou přináší celou řadu úskalí, na které je vhodné si dát pozor. V tomto článku se zaměříme na nejčastější problémy, které s prodejem domu souvisí, a to od sepisu kupní smlouvy až po samotné předání. Předmět smlouvy Prvním problémem, na který můžeme při prodeji domu narazit, je jeho smluvní vymezení. Zákon č. 89/2012 Sb., […]

Dohoda o ukončení vyživovací povinnosti

V minulosti jsme se tématu výživného a vyživovací povinnosti opakovaně zabývali. Vyživovací povinnost neexistuje pouze mezi rodiči a dětmi. Ale také mezi vzdálenějšími předky a potomky, mezi manžely, případně mezi rozvedenými manžely. Nakonec nárok na výživné má i neprovdaná matka. Nejčastějším druhem vyživovací povinnosti je právě výživné rodičů vůči dětem. Neřeší se přitom jenom vznik, ale […]

Předžalobní upomínka

Klienti, kteří vystupují v různých smluvních vztazích jakožto věřitelé, velice často naši advokátní kancelář navštěvují s prosbou o vymáhání jejich pohledávky vůči dlužníkovi. Velice často žádají ihned podat žalobu k soudu. Pro následný nárok na náhradu nákladů řízení je však třeba před podáním žaloby učinit další krok. Tím je právě předžalobní upomínka. Pojem předžalobní upomínka V první řadě […]

Nájem bytu

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu bytu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Jaká práva a povinnosti nájem bytu ukládá nájemci či pronajímateli? Nájem bytu a jeho úpravy ze strany pronajímatele Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušený výkon jeho nájemních práv v podobě nájmu bytu. Taktéž […]

Dočasná pracovní neschopnost

Ve výkonu práce pro zaměstnavatele mohou zaměstnanci bránit nejrůznější překážky. Jednou z nejčastějších překážek je nepochybně dočasná pracovní neschopnost. V tomto článku si přiblížíme zákonné vymezení pracovní neschopnosti a zaměříme se na práva i povinnosti na straně zaměstnance, resp. zaměstnavatele. Kdy nastává dočasná pracovní neschopnost Zákonné vymezení pracovní neschopnosti nalezneme v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE