Jak dát výpověď?

Důvodů proč dát v práci výpověď může být mnoho. Můžete toužit po lepším finančním ohodnocení, potřebujete změnu z důvodu stěhování, dostali jste lepší nabídku jinde nebo jste se prostě nepohodli se šéfem – a nyní Vás zajímá, jak dát výpověď. V dnešním článku se zaměříme na to, kdy je zaměstnanec oprávněn dát výpověď, jaké jsou […]

Práva zaměstnance

Bdělým náleží právo. Jedna ze základních právních zásad, která vyjadřuje, že práva náleží těm, kdo je znají, dbají o ně a aktivně je vykonávají. V souladu s touto zásadou Vám v dnešním článku přinášíme souhrn některých práv zaměstnanců. Práv, která se vyplatí znát! Zaměříme se na některá práva souvisejících s ochranou zdraví zaměstnance při práci, odpočinkem, odměnou zaměstnance a […]

Zaručená mzda

Jistě jste se již setkali s pojmy pracovního práva jako je minimální a zaručená mzda. O těchto dvou termínech jsme již psali v jednom z našich předcházejících článků . Dnes se podrobněji zaměříme na tzv. mzdu zaručenou. Co se pod tímto pojmem skrývá? Jak si můžete zaručenou mzdu sami vypočítat? To vše se dozvíte níže v našem článku. Rozdíl […]

Narovnání

Co je narovnání? Pokud je proti Vám vedeno trestní řízení, rozhodně se nejedná o příjemnou záležitost. Trestní řízení je řízením, v němž policejní orgán, státní zástupce i soud zjišťují, zda byl spáchán trestný čin, kdo jej případně spáchal (tj. pachatel trestného činu) a uložil tomuto pachateli trest. Ovšem věděli jste, že existují i tzv. odklony? Vedle […]

Neplacené volno

Každý zaměstnanec má právo nejméně na 4 týdny dovolené v kalendářním roce. Za toto pracovní volno náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Vedle dovolené jakožto volného času poskytnutého k odpočinku. Rozeznáváme však také překážky v práci, z důvodu kterých není zaměstnanec schopen vykonávat práci. V některých případech se může jednat o tzv. neplacené volno. Překážky v práci, které nastanou na […]

Odkaz

O závěti, dědické smlouvě nebo obecně pořízení pro případ smrti jste již patrně někdy slyšeli a máte o těchto institutech alespoň částečné povědomí. Ale říkám Vám něco pojem „odkaz“ ve vztahu k dědickému právu? Jedná se o institut, který se vrátil do naší právní úpravy díky občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.). V tomto článku se na […]

Výpověď v pracovní neschopnosti

Může zaměstnanec dostat výpověď v pracovní neschopnosti? Zaměstnanec, který byl uznán jako dočasně práce neschopný je zákonem chráněn před výpovědí zaměstnavatele. Tuto ochranu však nemá každý zaměstnanec na „DPN“. Za jakých podmínek je zaměstnanec po dobu dočasné pracovní neschopnosti chráněn před výpovědí ze strany zaměstnavatele? Kdy není možná výpověď v pracovní neschopnosti Zaměstnavatel je oprávněn […]

Překážky v práci na straně zaměstnance

Poměrně nedávno jsme vydali článek o překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Pro připomenutí, jedná se o situace, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům nepřiděluje nebo nemůže přidělovat práci. Vedle toho však mohou nastat i situace na straně zaměstnance, z důvodu kterých nemůže vykonávat práci. Tyto označujeme za překážky v práci na straně zaměstnance, v nichž rozlišujeme osobní překážky a […]

Trestný čin zpronevěry

V dnešním článku se podrobně zaměříme na trestný čin zpronevěry. Jedná se o majetkový trestný čin, za který může být jeho pachateli uložen trest odnětí svobody až na 10 let. Je tradičně médii často propírán. Níže v tomto článku se budeme zabývat skutkovou podstatou trestného činu zpronevěry a porovnáme jej s některými jinými majetkovými trestnými činy. Obecně k trestnému […]

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Setkali jste se s tím, že Vám zaměstnavatel nepřiděluje nebo nemůže přidělovat práci? Tuto situaci zná většina z nás především kvůli době koronavirové, jedná se o tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele. Obecně mohou překážky nastat jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. My se nyní podíváme pouze na první zmiňovaný typ těchto překážek. Překážka v práci Překážku v práci […]