Odstoupení od smlouvy o dílo

Smlouva o dílo spadá mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Dílem se totiž rozumí nejen zhotovení určité věci, ale i údržba, oprava či úprava věci. Může se tedy jednat nejen o typickou stavbu domu, rekonstrukci či opravu bytu. Ale i vytvoření webových stránek či softwaru. Bohužel dílo mnohdy nedopadne podle představ. A proto se dnes podíváme, za […]

Nájem bytu

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu bytu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Jaká práva a povinnosti nájem bytu ukládá nájemci či pronajímateli? Nájem bytu a jeho úpravy ze strany pronajímatele Pronajímatel je povinen zajistit nájemci nerušený výkon jeho nájemních práv v podobě nájmu bytu. Taktéž […]

Ochrana nájemníků

Pronajímatelé se v dnešní době snaží zajistit si lepší postavení, než je jim zákonem přiznáváno. Toto bývá pravděpodobně nejčastěji způsobováno platební neschopností nájemců nebo jejich závadovým chováním. Dostat problematického nájemníka z bytu je s ohledem na dnešní právní úpravu poměrně složité. Pronajímatel k tomu může využít pouze prostředků, které mu k tomu zákon umožňuje a […]

Výpověď z nájmu

Mnoho lidí v dnešní době si nemůže dovolit financovat vlastní bydlení. Proto svou potřebu bydlení uspokojují ve formě nájmu v podobě uzavření nájemní smlouvy. Jak lze takový nájem jednostranně ukončit? Jak dát výpověď z nájmu? Výpověď z nájmu představuje jednostranné právní jednání, jímž se ukončuje nájemní vztah. Výpověď z najmu musí splňovat dvě podmínky. Musí být vyhotovena […]

Změna závazku v osobě věřitele či dlužníka

Každý den uzavíráme smlouvy, ať už nám jde o jednorázové plnění nebo závazky trvajícího charakteru. V průběhu času se závazky mohou měnit, ať v jeho obsahu nebo v osobách dlužníka či věřitele. Obsahem závazku je mimo jiné pohledávka. Pohledávka je právem věřitele, aby mu bylo ze strany dlužníka plněno. Dluh naopak představuje povinnost dlužníka plnit. Povinnost plnit může […]

Peněžitá jistota při nájmu a její úročení

V dnešní době již rozhodně není žádnou výjimkou uzavírání nájemních vztahů za účelem uspokojení bytové potřeby. Neboť je pro běžného člověka čím dál složitější dosáhnout na vlastní bydlení. Při uzavírání nájemních smluv s nájemcem pronajímatelé zpravidla k posílení své pozice a zajištění veškerých svých případných pohledávek vyplývajících z nájemní smlouvy sjednávají kauci (peněžitou jistotu). Z té si případné […]

Zástavní právo

Zástavní právo patří v současnosti mezi jeden z nejvíce využívaných právních institutů. Nalézá široké uplatnění v rámci bankovnictví, ale taktéž například při exekučním řízení. Zástavní právo je upraveno v zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) v ustanovení § 1309 a násl. Pojem zástavní právo Podstata zástavního práva spočívá v zajištění dluhů a jeho příslušenství. Tudíž […]

Nájem bytu v dražbě

Nájem bytu v dražbě? Klient zakoupil v dražbě krásný slunný byt za kupní cenu starého a vybydleného domu. Z tohoto pohledu se jednalo o velice dobrou koupi. Následně však klient zjistil, že následné nakládání má svá úskalí. V dnešním článku si tyto podmínky nastíníme a pokusíme si vysvětlit jejich klady a zápory. Práva a povinnosti pronajímatele Dražba bytu […]

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo patří mezi nejčastěji uzavírané smlouvy. Potřebujete postavit dům, zrekonstruovat či opravit byt, vytvořit webové stránky nebo software? Pak je přesně pro Vás smlouva o dílo vhodná. Nyní se podíváme na základní náležitosti, na kterých by se smluvní strany měly dohodnout při uzavírání smlouvy o dílo. Předmět smlouvy o dílo Smlouva o dílo […]

Vedlejší ujednání v kupní smlouvě

Kupní smlouva je jednou z nejběžněji užívaných smluv. Existují však další instituty, které případně doplňují kupní smlouvu o další podmínky, pokud si to smluvní strany ujednají. Jedná se o tzv. vedlejší ujednání v kupní smlouvě, mezi něž spadá … Výhrada vlastnického práva Výhrada vlastnického práva je výhodná především pro prodávajícího. Při výhradě se stává kupující vlastníkem […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE