Dohoda o pracovní činnosti

Pracovněprávní vztah může být založen několika způsoby. Jistě jste zaznamenali různé formy pracovních smluv, na základě nichž může být práce vykonávána. A sice ať již jste se ocitli v pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance. Jednou z těchto smluv je dohoda o pracovní činnosti. V tomto článku se budeme zabývat, jaká jsou zákonná pravidla dohody o pracovní činnosti. Obecně […]

Dočasná pracovní neschopnost

Ve výkonu práce pro zaměstnavatele mohou zaměstnanci bránit nejrůznější překážky. Jednou z nejčastějších překážek je nepochybně dočasná pracovní neschopnost. V tomto článku si přiblížíme zákonné vymezení pracovní neschopnosti a zaměříme se na práva i povinnosti na straně zaměstnance, resp. zaměstnavatele. Kdy nastává dočasná pracovní neschopnost Zákonné vymezení pracovní neschopnosti nalezneme v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, […]

Dohoda o provedení práce

V souvislosti s novelou zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, jenž se stala účinnou od 1. 10. 2023, naši advokátní kancelář navštěvují klienti a dotazují se na současnou úpravu dohody o provedení práce. V tomto článku si současnou právní úpravu dohody o provedení práce přiblížíme. Pojem dohoda o provedení práce Dohoda o provedení práce je pracovněprávním […]

Výpověď pro nadbytečnost

Velmi často u nás řešeným problémem je výpověď pro nadbytečnost. Firmy a podnikatelé se tak mnohdy snažili řešit krize, které jejich podnikání postihlo propouštěním svých zaměstnanců. Stejně jako jiné druhy výpovědí z pracovního poměrů, i výpověď pro nadbytečnost musí být vyhotovena a podána v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jak poznat, zda výpověď pro nadbytečnost je v souladu […]

Nemoc z povolání

V průběhu života může nastat celá řada okolností, která zásadním způsobem ovlivní způsobilost osoby vyvíjet ekonomickou aktivitu. Mezi tyto okolnosti patří úrazy, onemocnění či jiné biologické vlivy, které mohou zásadně ovlivnit či dokonce úplně vyloučit způsobilost vykonávat výdělečnou činnost. Jestliže některá ze jmenovaných situací nastane u zaměstnance v hlavním pracovním poměru nelze vyloučit, může jeho pracovní poměr […]

Jak dát výpověď?

Důvodů proč dát v práci výpověď může být mnoho. Můžete toužit po lepším finančním ohodnocení, potřebujete změnu z důvodu stěhování, dostali jste lepší nabídku jinde nebo jste se prostě nepohodli se šéfem – a nyní Vás zajímá, jak dát výpověď. V dnešním článku se zaměříme na to, kdy je zaměstnanec oprávněn dát výpověď, jaké jsou […]

Práva zaměstnance

Bdělým náleží právo. Jedna ze základních právních zásad, která vyjadřuje, že práva náleží těm, kdo je znají, dbají o ně a aktivně je vykonávají. V souladu s touto zásadou Vám v dnešním článku přinášíme souhrn některých práv zaměstnanců. Práv, která se vyplatí znát! Zaměříme se na některá práva souvisejících s ochranou zdraví zaměstnance při práci, odpočinkem, odměnou zaměstnance a […]

Zaručená mzda

Jistě jste se již setkali s pojmy pracovního práva jako je minimální a zaručená mzda. O těchto dvou termínech jsme již psali v jednom z našich předcházejících článků . Dnes se podrobněji zaměříme na tzv. mzdu zaručenou. Co se pod tímto pojmem skrývá? Jak si můžete zaručenou mzdu sami vypočítat? To vše se dozvíte níže v našem článku. Rozdíl […]

Neplacené volno

Každý zaměstnanec má právo nejméně na 4 týdny dovolené v kalendářním roce. Za toto pracovní volno náleží zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu. Vedle dovolené jakožto volného času poskytnutého k odpočinku. Rozeznáváme však také překážky v práci, z důvodu kterých není zaměstnanec schopen vykonávat práci. V některých případech se může jednat o tzv. neplacené volno. Překážky v práci, které nastanou na […]

Výpověď v pracovní neschopnosti

Může zaměstnanec dostat výpověď v pracovní neschopnosti? Zaměstnanec, který byl uznán jako dočasně práce neschopný je zákonem chráněn před výpovědí zaměstnavatele. Tuto ochranu však nemá každý zaměstnanec na „DPN“. Za jakých podmínek je zaměstnanec po dobu dočasné pracovní neschopnosti chráněn před výpovědí ze strany zaměstnavatele? Kdy není možná výpověď v pracovní neschopnosti Zaměstnavatel je oprávněn […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE