Nařízení dovolené zaměstnavatelem

Dovolená je zejména nyní se začínajícím létem aktuálním tématem. Ačkoliv dovolenou si většina z nás představuje jako příjemný čas strávený s rodinou či přáteli, v rovině pracovního práva se může jednat o složitější záležitost. Jednou z možných případů, jak čerpat dovolenou, je nařízení dovolené zaměstnavatelem. Dle zákoníku práce je to totiž zaměstnavatel, kdo určuje čerpání dovolené. Zaměstnavatel je […]

Odstupné při výpovědi

Téměř každého v souvislosti se skončením pracovního poměru zajímá otázka, zda má nárok na odstupné. Právo na odstupné vzniká v případě, že je pracovní poměr skončen výpovědí nebo také dohodou z důvodů, jež jsou stanoveny zákonem. Jaké jsou tyto konkrétní důvody, co si pod pojmem odstupného představit a jak lze vypočítat jeho konkrétní výši se dozvíte níže v tomto […]

Minimální a zaručená mzda

Tento článek pojednává o institutu mzdy v rámci pracovního práva, tedy o věci, která každého zaměstnance (ale i zaměstnavatele) zajímá nejvíce. Jak se mzda stanovuje? Jaká musí být její výše? Jak zákoník práce chrání zaměstnance? Na tyto a mnohé další otázky odpoví následující text pojednávající o institutech minimální a zaručená mzda. Ke mzdě obecně Mzda je […]

Výpověď pro nadbytečnost

Zejména v době koronavirové krize se rozmohlo rozdávání tzv. výpovědí pro nadbytečnost. Firmy a podnikatelé se tak mnohdy snažili řešit krize, které jejich podnikání postihlo propouštěním svých zaměstnanců. Stejně jako jiné druhy výpovědí z pracovního poměrů, i výpověď pro nadbytečnost musí být vyhotovena a podána v souladu se zákonem stanovenými podmínkami. Jak poznat, zda výpověď pro nadbytečnost je […]

Výpovědní doba

Výpovědní doba představuje určitý časový úsek, po jehož uplynutí končí právní poměr. Nejčastěji se s ní setkáte u výpovědi z pracovněprávního poměru či nájmu. Ale zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ji výslovně stanoví i u dalších typů závazků. Jako např. u smlouvy o zápůjčce, skladování nebo také u smlouvy o obchodním zastoupení. […]

DPČ

Pracovněprávní vztah může být založen několika způsoby. Ať již jste zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, jistě jste zaznamenali různé formy smluv, na základě kterých může být práce vykonávána. Jednou z nich je tzv. dohoda o pracovní činnosti, pro kterou se v praxi vžila zkratka DPČ. Jaká jsou zákonná pravidla dohody o pracovní činnosti a jak taková DPČ může […]

Okamžité zrušení pracovního poměru

Ustanovení zákoníku práce uvádí několik způsobů, jak ke skončení pracovního poměru může dojít. A to dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době. Okamžité zrušení je výjimečným způsobem ukončení pracovního poměru, který předpokládá závažné porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance či zaměstnavatele. O právních a praktických aspektech okamžitého zrušení pracovního poměru se více dozvíte v následujícím […]

Výpověď ve zkušební době

Pracovní smlouva sjednaná se zkušební dobou – určitě jste se sní již také setkali, ať už z doslechu nebo na vlastní kůži. Co sjednání zkušební doby vlastně znamená a proč je do pracovních smluv mnohdy zařazována? Na tyto otázky Vám odpovíme níže v našem článku Výpověď ve zkušební době. Podstata zkušební doby Zkušební doba je jedním z […]

Dohoda o ukončení pracovního poměru

Jednou z možností, jak lze rozvázat pracovní poměr, je dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Dohoda o ukončení pracovního poměru je jediné dvoustranné pracovněprávní jednání, kterým může zaniknout pracovní poměr. A proto je velmi často využívaným institutem, pokud se chce zaměstnanec či zaměstnavatel vyhnout jednostranné výpovědi. Dohoda o ukončení pracovního poměru a její náležitosti Základních náležitostí pro […]

Výpověď z pracovního poměru

Skoro každý z nás je v určitém pracovním poměru. Může vystupovat na straně zaměstnavatele, ale i zaměstnance. Proto je dobrá znát svá práva a povinnosti vyplývající ze zákoníku práce. Nedílnou součástí problematiky pracovního poměru je i výpověď z něj. O ní se dozvíte více v následujícím článku. Obecně k výpovědi Výpověď z pracovního poměru upravuje ust. § 50 a násl. zákona […]