Odmítnutí dědictví

Proč odmítnutí dědictví? Možná se Vám to také stalo – dozvěděli jste se, že jste se stal/a dědicem pozůstalosti. Namísto očekávané obohacení Vás ale překvapilo množství dluhů, které za sebou zůstavitel zanechal. Tyto dluhy nelze ignorovat, jelikož pozůstalost je tvořena celým jměním zůstavitele a zahrnuje tedy aktiva i pasiva. Vyvstává zde tedy otázka, zda máte […]

Předběžné opatření

Předběžným opatřením rozumíme rozhodnutí soudu, kterým soud ukládá osobě povinnost něco konat, opominout či strpět. Touto osobou je buď osoba, která je potencionálním účastníkem budoucího nebo probíhajícího řízení nebo i jiná třetí osoba. Již z názvu je patrné, že se jedná o rozhodnutí soudu, které upravuje právní vztahy předběžně, tj. dočasně a nikoliv trvale. Předběžné opatření […]

Vdovský důchod 2. část

Počátkem minulého měsíce jsme Vás informovali o vdovském důchodu, jakožto dávce plynoucí ze zdravotního pojištění, na níž dosahují pouze určité osoby v případě úmrtí manžela/ky.  Co se týče podmínek vzniku nároku na dávku a její samotné vyřízení na Okresní správě sociálního zabezpečení, o tom jsme Vás informovali v části první našeho článku. Nyní se zaměříme […]

Vdovský důchod 1. část

Když se u nás v kanceláři nedávno zastavila čerstvě ovdovělá paní V., která přišla řešit problém s nezapsanou stavbou garáže v katastru nemovitostí, netušili jsme, že budeme paní muset pomoci ještě s dalšími právními problémy. Zejména v tak krátké době, v tak těžkém životním období, v období smutku za zemřelého manžela. Problémem byl tzv. vdovský […]

Omezení reklamy na výrobky ohrožující zdraví

Mezi nejtypičtější znaky dnešní doby patří všudypřítomná reklama. Ta je pro firmy důležitá z mnoha důvodů, převážně ekonomických. Platná právní úprava však musí alespoň částečně regulovat množství, účel a obsah reklam v naší společnosti – regulovat omezení reklamy. Konkrétně na výroby zdraví ohrožující je reklama omezována nejvíce. O podrobnostech její regulace se dočtete níže. Platná právní úprava […]

Zbrojní průkaz – postup pro získání a oprávnění z něj

V nedávné době jsme zaznamenali zvýšený zájem veřejnosti i našich klientů o získání zbrojního průkazu. Z toho důvodu Vám přinášíme souhrn praktických a zákonných předpokladů pro získání zbrojního průkazu včetně oprávnění z něho plynoucích. Zbrojní průkaz a jeho zákonná úprava Zákonné náležitosti pro získání zbrojního průkazu nalezneme v zákoně o zbraních a střelivu. Pokud Vás zajímá problematika zbraní, můžete […]

Elektronizace zdravotnictví

Nedávno jsme vás v jednom z našich článků informovali o tzv. elektronizaci notářství, kterou považujeme za vítanou změnu. Článek si můžete přečíst zde na naší facebookové stránce. V souvislosti s elektronizací notářství přichází na řadu i další důležitý segment fungování státu. Tím je právě zdravotnictví, tedy elektronizace zdravotnictví. Potřebu elektronizovat zdravotnictví necítí pouze Česká republika, ale stejně tak i […]

Chladné zbraně a cestování s nimi

Cestování s chladnou zbraní V závěrečném díle naší třídílné minisérie věnované zákonné úpravě zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen “zákon o zbraních”), ve znění pozdějších předpisů a cestování  s nimi, se zaměříme na v Česku legislativou opomenutou kategorii zbraní, a to tzv. chladné zbraně. Podíváme se, jak lze […]

Povinné očkování jako podmínka přijetí do mateřské školy

Povinné očkování se v nedávné době opět stalo předmětem rozhodování Ústavního soudu. Tentokrát se jednalo o otázku, zda povinné očkování může být přípustnou podmínkou přijetí, resp. nepřijetí dítěte do mateřské školy. V tomto článku, který je dostupný na stránce www.akpytela.cz/clanky/, se budeme zabývat stěžejními body tohoto rozhodnutí. Povinné očkování a nepřijetí dítěte do předškolního vzdělávání […]

Opatření dle pandemického zákona a v nouzovém stavu

V České republice ke dni 12. 4. 2021 skončil přes rok trvající nouzový stav. Díky němu mohla vláda vydávat opatření, které se následně zásadním způsobem promítaly do všech stránek života lidí. Česká legislativa však na důsledky tuzemské pandemie nebyla připravena. Z toho důvodu Parlament přijal zákon č. 94/2021, zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE