Přepis auta

Do naší advokátní kanceláře se dostavila paní H., jejíž manžel loni na jaře zesnul. Paní H. na základě pozůstalostního řízení nabyla do svého vlastnictví osobní vůz, který si pořídili tehdy s manželem. Potřebovala vyřešit přepis auta. Paní H., jakožto žena v domácnosti, která celý život vychovávala děti a pečovala o domácnost, a tedy obstarávala teplo domova […]

Překročení rychlosti a právní následky

Na naši advokátní kancelář se nezřídka obrací klienti s žádosti o právní pomoc ve věci přestupků na úseku dopravy. Často se jedná o překročení rychlosti. V tomto článku se Vám pokusíme přiblížit právě tuto problematiku. Limity povolené rychlosti Překročení povolené rychlosti s sebou obnáší zvýšené riziko vzniku nebezpečí škody jak na životě, tak i na majetku. Sekundárně i […]

Registrace vozidel a lepší zítřky

Již jsme Vás před časem v našem článku: ”Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí” informovali o tzv. mezeře v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Tu přinesla novela z června roku 2016 v novém ustanovení § 8a zákona. Jaké jsou další novinky ohledně registrace vozidel? Na […]

Odstranění vraku z pozemních komunikací

Také Vám vadí odstavené, nepojízdné automobily na parkovišti před domem? Automobily kvůli kterým nemůžete večer, když přijíždíte z práce či se vracíte po hezky stráveném víkendu domů, zaparkovat? Jak postupovat při odstranění vraku? Dne 6. 4. 2021 JUDr. David Pytela, MBA, LL.M., advokát poskytl reportérovi portálu Denik.cz komentář na téma „autovraků“: https://www.denik.cz/z_domova/autovraky-obce-zakon-urady-20210405.html Také jste určitě zaznamenaly odstavené rozebrané vozidlo, […]

Odstranění vraku vozidla

Na naši advokátní kancelář se obrací stále více klientů, kteří si nevědí rady s odstaveným vozidlem, které stojí na místě několik let a je určitým způsobem poškozené. Typicky je vozidlo bez registrační značky, s nedostatkem vzduchu v pneumatikách, bez zpětných zrcátek odstavené na parkovišti případně úplně mimo komunikaci. Jak postupovat při odstranění vraku vozidla? Dne […]

Stavební právo a jeho rekodifikace

Na konci června letošního roku vláda schválila návrh na změnu stavebního zákona. Hlavními novinkami, které by měl schválený návrh přinést, jsou mj. institucionální změny, elektronizace agendy a změny v rámci povolování staveb. Návrh předpokládá také změny při následném soudním přezkumu. Jak bude změněno stavební právo? Stavební právo a jeho institucionální změny Návrh by měl zavést […]

Polopřevod vozidel z pohledu Ústavního soudu

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, neboť toto ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem. Je snaha zrušit „Polopřevod vozidel“. Co je polopřevod vozidel? Již v minulosti jsme de věnovali tématu přepisu vozidel, ale […]

Řízení vozidla s brýlemi či čočkami

Máte od vydání řidičského průkazu povinnost chránit či korigovat zrak určitými zdravotními pomůckami? Řízení vozidla s brýlemi či čočkami není ojedinělé. Je třeba tuto uloženou povinnost dodržovat, neboť v opačném případě se vystavujete možnosti postihu za přestupek a uložení pokuty. Podobná situace může nastat, zhoršil-li se váš zrak v posledních letech natolik, že je nutné […]

Územní plán obce – postup přijetí a obrana

Územní plánování Než popíšeme, co je Územní plán obce, tak začneme trochu více ze široka. Jak má být využito území České republiky, kudy mají vést silnice, kde se postaví sportoviště a kde průmyslové oblasti. Otázky, které přímo ovlivňují život každého z nás, ať už se o toto téma zajímáme či nikoli. Jak bude vypadat naše […]

Bodový systém řidičů a úskalí

Co je to bodový systém? Bodový systém je systém spočívající v tom, že řidičům, avšak pouze motorových vozidel, jsou za vybrané přestupky a trestné činy proti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích přičítány body do maximální výše 12 bodů. Tyto body nesuplují uložení sankce za přestupek nebo uložení trestu za trestný čin, jsou pouze administrativním opatřením […]