Spolek

Právní řád České republiky zná upravuje několik způsobů, jakými se mohou osoby sdružovat za účelem dosažení společného cíle. Pokud společný cíl spočívá ve společném podnikání, nabízí se založit obchodní korporaci, zejména veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezením, akciovou společnost či družstvo. Jak ovšem postupovat, pokud účel jehož má sdružení osob dosáhnout nespočívá v podnikání, […]

Směnka

Směnka je listinný cenný papír, s nímž jde obchodovat nebo převést na jiného majitele. Jelikož se sní může setkat opravdu kdokoli je dobré vědět, jak taková směnka vypadá, tedy jaké jsou její povinné náležitosti, jak ji lze vymáhat. Co je to cizí a vlastní směnka? A na jakou dobu splatnosti se mohou vystavit? Či, jak lze směnku vymáhat? To jsou vše […]

Evidence skutečných majitelů

V současné době ve společnosti rezonuje téma efektivního využívání veřejných financí a s tím související odkrývání skutečných vlastníku firem. O přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů jsme vás již v minulosti informovali zde: https://www.facebook.com/JUDr.DavidPytela/photos/a.678058925875441/1456808574667135/. Zákon o evidenci skutečných majitelů tak podstatně napomůže k zvýšení transparentnosti firem operující s veřejnými prostředky. Původní právní úprava evidence skutečných majitelů Před přijetím zákona […]

Založení společnosti s ručením omezeným

Kterákoliv fyzická či právnická osoba se může rozhodnout, že si ke své činnosti založí jednu ze zákonem stanovených forem korporací. Jednou z nejčastěji zakládaných korporací je společnost s ručením omezeným. K jejímu založení je třeba splnit několik podmínek a zároveň navštívit určité instituce. Tyto nástrahy lze jednoduše překonat pověřením advokáta. Ušetří to hodně času a […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE