Home office

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Homeoffice neboli práce z domova je s ohledem na současnou situaci v době pandemie Koronaviru velmi často diskutované téma. Do této doby byla tato možnost výkonu práce vnímána u mnoha zaměstnavatelů jako benefit pro zaměstnance a naprosto běžná záležitost. V současné době jej však někteří zaměstnavatelé považují za zcela nové nutné opatření, jímž se […]

Porušení smlouvy

OTÁZKY, NÁVODY – KORONAVIRUS Veškeré světové dění se nyní točí kolem šíření virového onemocnění všeobecně známého pod názvem Koronavirus a jeho vliv zasahuje již do téměř veškerých činností lidského počínání. Epidemie nepůsobí jen komplikace zdravotní, ale má významné dopady do podnikání. Dochází ke zpomalování trhu, nedostatku pracovní síly v postižených oblastech, což má přímý vliv i […]