CENÍK

Neodkládejte řešení svých právních problémů a obraťte se na naši advokátní kancelář již dnes. Pomůžeme Vám.

Druhy odměn - advokátní kancelář

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Odměna je stanovena jako násobek sjednané sazby (Kč) a počtu půlhodin (času) strávených advokátem (právníkem) při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

1 200 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, například v případě sepisování či revize smluv (dokumentů) advokátem (právníkem). Takto klientům účtujeme:

VŠE níže uvedené zahrnuje převzetí případu v advokátní kanceláři či online.

Smlouvy
Revize / kontrola smlouvy 1 200 Kč + DPH za 2 strany textu
Kupní smlouva s advokátní úschovou * 22 000 Kč + DPH
Kupní smlouva (samotná) * 9 000 Kč + DPH
Advokátní úschova (samotná) * 15 000 Kč + DPH
Darovací smlouva * 6 500 Kč + DPH
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene * 8 500 Kč + DPH
Rozvod
Dokumenty pro nesporný rozvod s nezl. dětmi **14 000 Kč + DPH
Dokumenty pro nesporný rozvod bez nezl. dětí ***9 000 Kč + DPH
Návrh na rozvod (samotný)4 000 Kč + DPH
SRO
Založení SRO 9 500 Kč + DPH

Zahrnuje sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úřední ověření podpisů a další související úkony, tj. kompletní právní servis.

** Zahrnuje návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem, tj. kompletní dokumentaci.

*** Zahrnuje návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, tj. kompletní dokumentaci.

…… pokud jste nenašli cenu Vámi hledané právní služby, tak se na nás neváhejte obrátit ohledně nacenění, jsme tu pro Vás.

Způsob úhrady - advokátní kancelář

Úhrada právních služeb probíhá vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.
 

č.ú.: 4858558329/0800

č.ú.: 2112535105/2700

Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

Souhrn poskytovaných právních služeb najdete v záložce právní služby.

1 200 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb, pokud není ujednáno jinak.

Pokud chcete přesné nacenění, tak se na nás neváhejte obrátit, jsme tu pro Vás – Váš advokát (právník).

Vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.

Kancelář Olomouc:

Po-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Přerov:

St-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Olomouc:

Litovelská 1349/2b, Olomouc (2. patro)

Kancelář Přerov:

Č. Drahlovského 1040/14, Přerov (přízemí)

Kancelář Olomouc:

Ano. U budovy advokátní kanceláře jsou bezplatná parkovací místa s označením „advokátní kancelář JUDr. David Pytela“.

Kancelář Přerov:

Ano. Parkování je možné přímo na ulici Č. Drahlovského.

Ano, 1x týdně ZDARMA posíláme právní rady a tipy formou emailu. V případě Vašeho zájmu se přihlaste.

Máte další otázky? Jděte na stránku Často kladené otázky (FAQ). Nebo se na nás rovnou obraťte.
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE