CENÍK

Neodkládejte řešení svých právních problémů a obraťte se na naši advokátní kancelář již dnesPomůžeme Vám.

Druhy odměn:

Časová odměna

Jedná se o nejčastěji sjednávaný druh odměny.

Odměna je stanovena jako násobek sjednané sazby (Kč) a počtu půlhodin (času) strávených advokátem (právníkem) při poskytování právní služby. Klientům takto, pokud není ujednáno jinak, účtujeme:

1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb

Pevná odměna

Odměna je sjednána pevnou částkou za vyřízení celé věci. Tato odměna je sjednávána v případě poskytování právní služby, kdy lze předem odhadnout její rozsah, například v případě sepisování či revize smluv (dokumentů) advokátem (právníkem). Takto klientům účtujeme:

VŠE níže uvedené zahrnuje schůzku v advokátní kanceláři (či online poradu).

Smlouvy
Revize / kontrola smlouvy 1 300 Kč + DPH za 2 strany textu
Kupní smlouva s advokátní úschovou * 14 000 Kč + DPH + 0,3 % z kupní ceny
Kupní smlouva (samotná) * 9 000 Kč + DPH
Darovací smlouva * 7 000 Kč + DPH
Darovací smlouva se zřízením věcného břemene * 9 000 Kč + DPH

Zahrnuje schůzku v advokátní kanceláři, sepsání dokumentů, sepsání a podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, úřední ověření podpisů a další související úkony, tj. kompletní právní servis.

Rozvod
Dokumenty pro nesporný rozvod s nezl. dětmi ** 15 000 Kč + DPH
Dokumenty pro nesporný rozvod bez nezl. dětí *** 11 000 Kč + DPH
Návrh na rozvod 6 000 Kč + DPH

** Zahrnuje schůzku v advokátní kanceláři, návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, dohodu o úpravě poměrů k nezl. dětem a návrh na schválení dohody o úpravě poměrů k nezl. dětem, tj. kompletní právní servis.

*** Zahrnuje schůzku v advokátní kanceláři, návrh na rozvod, dohodu o vypořádání SJM, úřední ověření podpisů, tj. kompletní právní servis.

SRO
Založení SRO9 000 Kč + DPH

…… pokud jste nenašli cenu Vámi hledané právní služby, tak se na nás obraťte ohledně nacenění.

Způsob úhrady

Úhrada právních služeb probíhá vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.
 

Čísla našich bankovních účtů:

č.ú.: 4858558329/0800

č.ú.: 2112535105/2700

Nejčastěji kladené otázky (FAQ)

Souhrn poskytovaných právních služeb najdete v záložce právní služby.

1 300 Kč + DPH za každou započatou půl hodinu právních služeb, pokud není ujednáno jinak.

Pokud chcete přesné nacenění, tak se na nás neváhejte obrátit, jsme tu pro Vás – Váš advokát (právník).

Vždy bezhotovostně, a to buďto platební kartou přímo v advokátní kanceláři, nebo následně převodem z účtu na základě vystavené faktury.

č.ú.: 4858558329/0800

Kancelář Olomouc:

Po-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Přerov:

St-Čt 8.00 – 16.00      Pá 8.00 – 12.00

Kancelář Olomouc:

Litovelská 1349/2b, Olomouc (2. patro)

Kancelář Přerov:

Č. Drahlovského 1040/14, Přerov (přízemí)

Kancelář Olomouc:

Ano. U budovy advokátní kanceláře jsou bezplatná parkovací místa s označením „advokátní kancelář JUDr. David Pytela“.

Kancelář Přerov:

Ano. Parkování je možné přímo na ulici Č. Drahlovského.

Ano, 1x týdně ZDARMA posíláme právní rady a tipy formou emailu. V případě Vašeho zájmu se přihlaste.

Máte další otázky? Jděte na stránku Často kladené otázky (FAQ) nebo se na nás s Vaším dotazem rovnou obraťte.
Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE