Právní služby Olomouc – JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

využijte právní služby Olomouc

MÁME OTEVŘENO

(dle VÝJIMKY stanovené vládním nařízením)

tel.: +420 607 707 101 email: info@akpytela.cz

Právní služby Olomouc

Právní služby Olomouc – Svým klientům poskytujeme na míru šité služby ve všech právních odvětvích. Neodkládejte řešení svých právních problémů a obraťte se na nás již dnes – kontaktPomůžeme Vám!

Právní služby jsou v případě přání klientů poskytovány zčásti anebo zcela i ONLINE FORMOU, a to včetně komunikace s klientem (telefon, Goole Meet, Skype, WhatsApp aj.).

Více o poskytování právních služeb online: ONLINE PRÁVNÍ SLUŽBY

Právní služby jsou poskytovány těmito způsoby:

Na základě osobní schůzky s klientem - v advokátní kanceláři

V případě osobní schůzky s klientem především dojde k přímé interakci mezi advokátem (právníkem) a klientem a s tím spojenému navázání důvěry, která je typická a nezbytná pro výkon advokacie. Od klienta jsou na osobní schůzce nejen převzaty nezbytné podklady, ale zejména je s ním důkladně probíráno, proč a jakou službu požaduje. Díky podrobnému seznámení se s přáními klienta a okolnostmi případu může být klientovi nabídnuto to pro něj do budoucna nejvhodnější řešení. Následná komunikace s klientem je zpravidla především ve formě e-mailů nebo telefonátů, nicméně pokud nastane potřeba, tak opět dojde k osobní schůzce (například v případě podpisu připravené smlouvy nebo zvratu v soudním řízení, na který je třeba reagovat).

S využitím služeb elektronické komunikace - ONLINE

Právní služby jsou v případě přání klientů poskytovány zčásti anebo zcela ONLINE FORMOU, a to včetně komunikace s klientem (telefon, Goole Meet, Skype, WhatsApp aj.).

Jsou případy, kdy klient i přes výhody spojené s osobní schůzkou s advokátem (právníkem), viz výše, upřednostňuje poskytnutí právních služeb s využitím služeb elektronické komunikace – zejména e-mail a telefon. Pokud to okolnosti případu dovolují, tak v takovém případě přání klienta vyhovíme.

Více o poskytování právních služeb online: ONLINE PRÁVNÍ SLUŽBY

Neodkládejte řešení svých problémů …

Právní služby Olomouc

Na těchto stránkách uváděný výčet poskytovaných právních služeb je pouze příkladný. Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oblastech práva.

Pokud tedy máte právní problém, se kterým potřebujete pomoci, tak neztrácejte čas jeho „škatulkováním“ a rovnou se obraťte na naši advokátní kancelář – kontakt. Pomůžeme Vám!

Právní služby Olomouc - právní oblasti:

Právní služby Olomouc - kontakt:

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt. Právní služby jsou poskytovány v soulady s pravidly stanovenými Českou advokátní komorou, odkaz zde.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Právní služby Olomouc
nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: