Právní služby

Naše právní služby

Na těchto stránkách uváděný výčet poskytovaných právních služeb je pouze příkladný. Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech oblastech práva.

Pokud tedy máte právní problém, se kterým potřebujete pomoci, tak neztrácejte čas jeho „škatulkováním“ a rovnou se obraťte na naši advokátní kancelář. Pomůžeme Vám!

Právní oblasti:

rozvod, vypořádání společného jmění, výživné, péče o dítě, určení otcovství a další …

kupní smlouva, darovací smlouva, advokátní úschova, věcná břemena, sousedské spory a další …

sepsání, revize, kontrola, posouzení platnosti, vymáhání nároku ze smlouvy a další …

obhajoba obviněného, zastoupení poškozeného včetně vymáhání škody  a další …

mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání, exekuce, insolvence (včetně oddlužení) a další …

pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, náhrada škody, zastupování u soudu a další …

občanské právo, obchodní právo, pracovní právo, správní právo, dědické právo a další …

Právní služby jsou poskytovány těmito způsoby:

Na základě osobní schůzky s klientem - v advokátní kanceláři

V případě osobní schůzky s klientem především dojde k přímé interakci mezi advokátem (právníkem) a klientem. Od klienta jsou na osobní schůzce nejen převzaty nezbytné podklady, ale zejména je s ním důkladně probíráno, proč a jakou službu požaduje. Díky podrobnému seznámení se s přáními klienta a okolnostmi případu může být klientovi nabídnuto to pro něj do budoucna nejvhodnější řešení. Obraťte se tedy na nás:

Prostřednictvím elektronické komunikace - ONLINE

Služby jsou v případě přání klientů poskytovány zčásti anebo zcela ONLINE FORMOU, a to včetně komunikace s klientem (email, telefon, Goole Meet, Skype, WhatsApp aj.).

Ať tedy máte jakýkoliv právní problém, tak se na nás neváhejte obrátit.

Více o poskytování právních služeb online:

Proč využít naše právní služby?

V rámci naší profese se často setkáváme s tím, že lidé vyhledají právní služby advokáta až když jim „teče do bot“. To zřejmě vyplývá ze zakořeněné představy (musíme podotknout, že mylné) že k advokátovi se chodí, až když je člověk v pořádném maléru. Za takové situace totiž v mnohých případech nejde problém zcela vyřešit, ale pouze zmírnit jeho následky. V tomto ohledu lze advokáta (jím poskytované právní služby) přirovnat k lékaři. Pokud člověk za lékařem přijde až, když je mu velmi zle, tak často nemůže být zcela vyléčen, ale pouze se docílí zmírnění jeho obtíží. Každý z nás si toho je vědom, cení si svého zdraví, a proto raději přijde zavčas. Stejným způsobem je přitom třeba přistupovat i k právním problémům (právním službám). Například z neplatné smlouvy nemůže, byť sebe lepší, advokát „vykouzlit“ smlouvu platnou. Právní služby přitom poskytujeme zcela v souladu s pravidly stanovenými Českou advokátní komorou.

Cena právních služeb

Cena za naše služby je vždy sjednána předem na základě dohody advokáta (právníka) s klientem. A to nejčastěji formou časové odměny, nebo pevné odměny.

Investice do advokáta (právníka) se vždy vyplatí, jelikož advokát (právník) Vám vzhledem ke svým znalostem a zkušenostem vždy připraví řešení „šité na míru“. Proto není vhodné právní problémy odkládat. Obraťte se na nás.

Více o ceně za poskytované služby:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE