Rekreační poplatek

Obsah

Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, prošla Poslaneckou sněmovnou a byla podepsána prezidentem republiky dne 23. 10. 2019. Novela je zásadní především zavedením tzv. poplatku z pobytu, jenž nahradí místní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt z ubytovací kapacity. Nyní se tedy bude platit pouze jediný tzv. poplatek z pobytu (rekreační poplatek), a to s rozšířením i na Airbnb.

Stav návrhu zákonů můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny.

rekreační poplatek

Rekreační poplatek jako jediná platba

Poplatek z pobytu si bude moci zavést kterákoli z obcí obecně závaznou vyhláškou pro nerezidenty v této obci a týká se konkrétně úplatných pobytů trvající nejvýše 60 dnů u jediného poskytovatele ubytování. Z důvodu reakce na stále se rozšiřující tzv. „sdílenou ekonomiku“, návrh zahrnuje i pobyty v bytech či rodinných domech, a to hlavně zprostředkování ubytovacích služeb skrz digitální platformy. To znamená, že poplatky z pobytu budou muset hradit i veškeří poskytovatele Airbnb.

Přínos pro obce a města?

Sloučení obou poplatků do jednoho má přinést rovné podmínky i pro obce. Nyní může většina obcí vybírat jen poplatek z ubytovací kapacity. Oba poplatky mají zavedeny jen obce, které jsou lázeňským nebo frekventovaným turistickým cílem. Nový poplatek bude moci vybírat každá obec bez rozdílu. Poplatek si bude moci nastavit podle svých potřeb, nejvýše na úroveň maximální sazby. Ta bude po nabytí účinnosti novely od 1. ledna 2020 činit 21 Kč za den, od následujícího roku 50 Kč za den.

Rekreační poplatek nemusí platit všichni

Novela pak osvobozuje od poplatku osoby pečující o děti na zotavovací akci a jim podobných akcí pro děti dle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce. Dále osvobozuje osoby vykonávající na území obce sezónní práci, tj. každoročně opakující se práci závislou na střídání ročního období, pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, a nakonec pro osoby starší 70 let.
 
Senátoři vrátili novelu zákona regulující rekreační poplatek Poslanecké sněmovně s návrhem vypustit osvobození poplatků z pobytu osobám, kterým je poskytována lázeňská léčebná rehabilitační péče plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění (obsahem sněmovní verze návrhu nebyly pouze příspěvkové lázeňské organizace a lázeňské pobyty pro samoplátce) a mínila zachovat poplatky pro ubytovny, ve kterých by se udělala výjimka pro osoby tzv. soustavně se připravující na budoucí povolání mladší 26 let, což by zamezilo zpoplatnění ubytování studentům do 26 let.

Rekreační poplatek a jeho výše

Zároveň Senát navrhoval omezit sazbu poplatku u pobytu trvajícího nad 60 dnů na nejvýše 6 Kč a odložit účinnost novely o jeden rok na 1. 1. 2021.
 
Senát současně schválil doprovodné usnesení, kde konstatoval nedostatečnost tohoto návrhu v rámci výběru poplatků u internetových platforem a celkové kontroly dodržování dalších povinností stanovených předpisy.

Závěr

Poslanecká sněmovna přesto setrvala na původním návrhu novely zákona a odmítla zachování poplatků pro ubytovny. Zákon regulující rekreační poplatek nabude účinnosti 1. ledna 2020.

Související odkazy:

Nájemní smlouva

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE