Stravenkový paušál

Obsah

Ministerstvo financí v současné době pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by mj. měla zejména podnikatelům i zaměstnancům umožnit používání daňového zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem. Touto novinkou je tzv. stravenkový paušál. Stravenky jsou v České republice hojně využívaným a velmi oblíbeným i často poskytovaným benefitem ze strany zaměstnavatelů.

stravenkový paušál

Co je stravenkový paušál?

Jedná se o tzv. „stravenkový paušál“ díky němuž by zaměstnanec místo klasických stravenek mohl dostávat peníze od zaměstnavatele přímo bez nutnosti další účasti společnosti, jež stravenky zprostředkovává a prodává. Příspěvek na stravu by přitom zůstal pro zaměstnavatele i nadále osvobozen od daně a platby pojistného.
 
Zaměstnavatelům, případně i samozřejmě podnikatelům, kteří přijímají stravenky jako platidlo za své zboží či služby, by touto novinkou ubyla vysoká administrativa, jež je v současné době s tímto systémem úzce spjata. Tu lze v současné době považovat za největší nevýhodou a brzdu současného systému stravenek. Dalším zásadním důvodem, které agendu se stravenkami značně zatěžují, jsou poté poplatky stravenkářským společnostem. Ty se zcela běžně pohybují ve výši 5 až 7 %. V případě propadnutí stravenky se dokonce navíc stravenka stává čistým příjmem společnosti, která stravenku vydala.
 
Smyslem daňového zvýhodnění v oblasti příspěvků na stravu (stravenkový paušál) je zejména podpora závodního stravování. Možnost závodního stravování má dnes podle údajů Ministerstva financí však jen necelá polovina zaměstnanců (přibližně 1,8 ze 4,3 milionu zaměstnanců v ČR). Dalších více než 1,5 milionu zaměstnanců získává stravenky formou benefitu od svého zaměstnavatele.

Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že zbývající čtvrtina (přibližně 1 milion zaměstnanců) nemá přístup ani k jednomu z těchto benefitů. Ministerstvo financí chce tak připravovanou novelou a zavedením novinky v podobě stravenkového paušálu podpořit poskytování příspěvků na stravování i u těchto zaměstnanců, kteří sami nemají možnost využít příspěvek na stravování ve formě stravenek nebo závodního stravování.

Stravenkový paušál VS stravenky

Možnost poskytování stravenek při použití současného režimu by zůstala beze změny. Při následném uvedení této novinky do praxe by si tedy mohl zaměstnavatel vybrat, jakým způsobem se rozhodne příspěvek na stravování poskytovat. První možností pro zaměstnavatele je zajištění stravy pro zaměstnance v podobě např. podnikové jídelny či kantýny.

Druhou možností pro zaměstnavatele je poskytnutí poukazů v podobě klasických stravenek. V obou těchto případech zůstává daňově uznatelným nákladem zaměstnavatele 55 % ceny jídla či hodnoty poskytované stravenky a 45 % je sraženo zaměstnanci z čisté výplaty. Nově by poté mohl zaměstnavatel jako třetí alternativu využít daňově osvobozený stravenkový paušál, díky kterému by zaměstnanec namísto stravenek dostal peníze přímo bez existence placeného zprostředkovatele (vydavatele stravenek).

Závěr

Poskytuje Vám tuto zaměstnaneckou výhodu v podobě příspěvku na stravování i Váš zaměstnavatel?

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE