Chráněný účet dlužníka stiženého exekucí

Obsah

V případě, kdy je člověk postižen exekucí je pro něj nemyslitelné mít bankovní účet. V srpnu 2020 předložila skupina poslanců návrh na zavedení nového institut, a to chráněný účet dlužníka. Poslanecká sněmovna se tak chystá projednat další změnu v oblasti exekucí, která může značně pomoci lidem v dluhových pastech. V současné době je téměř 800 tisíc lidí v exekuci. Čtěte, co tato novinka má přinést a jaké jsou její úskalí.

Chráněný účet dlužníka

Co je chráněný účet dlužníka?

Návrh změny zákona reaguje na situace, kdy si dlužník nechává zasílat výplatu na bankovní účet blízkých osob či rodinných příslušníků. Často se stává, že mzda je dlužníkovi ponížena o srážky ze mzdy a následně mu exekutor obestaví účet. Dlužníci však mají právo disponovat i s nezabavitelnou částí příjmu. Tento účet tedy bude realizován v podobě běžného účtu, na kterém bude mít dlužník finanční prostředky sloužící k zajištění jeho základních životních potřeb.

Jak by měl fungovat chráněný účet dlužníka?

Dlužník by si tak u banky, kde má svůj běžný účet, sám zdarma zřídil chráněný účet. Ten by dále naplňoval typické znaky běžného účtu. O založení tohoto účtu (chráněný účet dlužníka) bude dále informován soud a exekutor. Ti by měli možnost kdykoliv banku požádat o výpis z předmětného účtu, aby kontrolovali příchozí platby. Za finanční prostředky vedené na chráněném účtu dlužníka bude odpovídat sám dlužník. V případě pochybností tak bude muset prokazovat, že se jedná o povolený příjem, který nepostihuje exekuce. V případě nepovoleného příjmu se může dlužníkovi zablokovat účet, nejvýše však na 45 dnů. Poslanci si od návrhu slibují posílení bezpečnosti věřitele i dlužníka. Věřitel bude mít jistotu, že dlužník nemá vedlejší příjem a dlužník se nemusí bát, že by mu exekutor obestavil účet. Zároveň platí, že každý dlužník může mít pouze jeden chráněný účet dlužníka.

Návrh zákona však sklidil i četnou kritiku z řad poslanců a odborné veřejnosti. Podle nich se naopak vůbec nezlepší pozice věřitele, protože banky nemají povinnost kontrolovat výši a původ peněz na chráněných účtech. Exekutor sice může požádat o zaslání výpisu z účtu, ovšem nemá jinou účinnou sankci proti případným prohřeškům dlužníka než jeho účet dočasně zablokovat. Novele je také vytýkána další administrativní zátěž pro soudy a exekutory.

Závěr

Chráněný účet dlužníka a jeho zavedení je však ještě daleko. Návrh je v současné době před závěrečným schvalováním v Poslanecké sněmovně, poté ho musí schválit Senát a podepsat prezident. Z toho důvodu je možné, že projde změnami. Další vývoj tohoto návrhu budeme bedlivě sledovat a informovat Vás o dalším vývoji.

Informace ohledně Exekutorské komory najdete na jejich stránkách.

Jaký je Váš NÁZOR na danou věc? Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE