Chladné zbraně a cestování s nimi

Obsah

Cestování s chladnou zbraní

V závěrečném díle naší třídílné minisérie věnované zákonné úpravě zbraní dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (dále jen “zákon o zbraních”), ve znění pozdějších předpisů a cestování  s nimi, se zaměříme na v Česku legislativou opomenutou kategorii zbraní, a to tzv. chladné zbraně. Podíváme se, jak lze do různých částí světa s těmito zbraněmi cestovat. A i na to, za jakých podmínek.

Chladné zbraně

Co jsou chladné zbraně?

Možná Vám napoví známé rčení: “Každý správný muž, má u sebe nůž.” Chladnou zbraní se rozumí nože, a to jakéhokoli druhu.

Druhy nožů

Na trhu se v dnešní době vyskytuje nepřeberné množství různých druhů. Chcete-li typů nožů sloužícím k různým účelům, mohou se dělit například takto:

  1. s pevnou čepelí – typicky kuchyňské nože, nože na přežití v přírodě apod.,
  2. automatické, kam můžeme zařadit zejména ty, které lze otevřít jednou  rukou např. vystřelovací, motýlky či řezáky na papír,
  3. otevírací, které lze otevřít za použití i druhé ruky,
  4. vrhací,
  5. skryté, maskované za jiný objekt, nerozpoznatelné, mající skrytou čepel (čepel v holi, v hřebenu, v peru, v opasku, v deštníku apod.)

Právní úprava chladných zbraní a cestování s nimi obecně

Každá země na světě má své vlastní zákony, s jakými přistupuje k nožům. Získání informací, a to jak o tzv. legálním důvodu držení nože či o právních normách týkajících se přepravy nožů, je velice obtížné.  Blíže se podívejme na úpravu v ČR, a dále např. Bulharsku, Německu, Rakousku, Slovensku, Kanadě a USA – Kalifornie.

Jak uložit chladné zbraně na cestu

V rámci transportu je třeba dbát na dostatečné a řádné zabezpečení v rámci transportu. Legální nože přepravujeme v pevném obalu. Tuto nožířskou výbava musíme mít uloženu v cestovním zavazadle. A to tak, aby se k ní cizí osoby nedostaly. Pokud se rozhodnete v zahraničí zúčastnit se nějakého sportovního zápasu, slavnostní akce či jiné zajímavé příležitosti, pak nože nechte uložené na pokoji v hotelu. V případě že si tyto nástroje vezmeme na kempování, rybaření či lov, tak s tím nebude sebemenší problém.

Právní úprava v ČR

Jednoduše řečeno, žádná není. Držení, vlastnění a obchodování s noži není v ČR na poli zákona nikterak upraveno. Tedy není ani nijak omezeno, jako je tomu však v jiných zemích. Například u našich sousedů v Německu. Zde je omezení striktní.

Jedinou výjimku, kde je nošení a manipulace s noži regulována jsou případy demonstrací či sportovních zápasů.

Německo a chladné zbraně

Legislativa upravující nože je v Německu dosti přísná, když právní úprava je obsažena ve spolkovém zákoně o zbraních z 11. října 2002 – Waffengesetz (známý pod legislativní zkratkou WaffG, ve znění pozdějších předpis. WaffG výslovně zakazuje automatické nože, skryté nože, karambity (pracovní nože pocházející z Indonésie). Nože klasifikované jako bodnosečné zbraně (meče, dýky, šavle, mačety bajonety apod.) jsou povoleny k vlastnění a užití doma či na soukromém pozemku. A to od 18 let. Držet nože na veřejnosti můžeme jen pevné čepele do 12 cm, či zavírací jednostranně broušené nože s čepelí od 8,5, které NELZE otevřít jednou rukou.

Slovensko a chladné zbraně

U našich východních sousedů je právní úprava obdobná jako v ČR. Zákon č. 372/1990  Zb., o priestupkoch, ve znění pozdějších předpisů sice stanoví, v ust. § 47 odst. 1 písm, h) že: ,,přestupku se dopouští ten, kdo nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šabl“, ale to se prakticky týká pouze ostentativního veřejného nošení. Jinak (skryté) nošení nožů, obušků a obranných sprejů nepředstavuje žádný problém.

Bulharsko a chladné zbraně

V Bulharsku je zajímavé, že právní úprava obměňují každý rok. Tyto zbraně nejsou zákonem nijak omezeny (ani obušky, meče a další zbraně). Držení v přírodě (rybaření, lov apod.) je bezproblémové. Naopak ve městě je viditelné držení chladné zbraně nevhodné a upoutává pozornost policie, která může nůž zabavit, i když k tomu nemá pravomoc. Některá města se snaží, avšak bez jakékoli pravomoci, zakázat držení nože pomocí správního předpisu – vyhláškou. V zemi je široce rozšířený mýtus, že mohu být nože do 10cm délky čepele, a někteří policisté se jím řídí.

Kanada a chladné zbraně

Zde právní úprava zakazuje skryté nošení nože. Mezi zakázané druhy nožů spadají nože automatické. Naopak legální je držení nože s jednoručním otevíracím mechanismem.

USA – Kalifornie

V USA se právní úpravy liší stát od státu.  Jelikož člen naší kanceláře byl v Kalifornii vybrali jsme právní úpravu tohoto státu. V Kalifornii jsou zakázány nože automatické, vystřelovací a motýlkové s délkou čepele delší než 5 cm. Zakázáno je tak jak ve ve většině zemích skryté nošení nože, které umožňuje jeho přímé a okamžité použití.

Závěr

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE