Dohoda o vině a trestu

Řízení o schválení dohody o vině a trestu je alternativní způsob řešení trestních věcí, jehož výhodou je především zkrácení a zefektivnění trestního procesu. Že jste o tom ještě neslyšeli? Tak se nyní na to blíže podíváme. Co je dohoda o vině a trestu? Dohoda o vině a trestu, jak již název napovídá, je dohoda uzavřená […]

Prohlášení viny

Slyšeli jste již o prohlášení viny? Pokud ne anebo pokud o něm moc nevíte, tak čtěte dále … Obžalovaný, kterému byla doručena obžaloba a v jeho trestní věci bylo nařízeno hlavní líčení, má několik možností, jak následující průběh jednání ovlivnit. V praxi patrně nejčastějším případem je, že se obžalovaný neztotožňuje s tvrzeními obžaloby, která jsou mu kladena za […]

Hranice škody pro trestný čin

Proč je důležitá hranice škody pro trestný čin? V trestním právu hraje důležitou roli výše škody, kterou pachatel trestným činem způsobil. Tato otázka může rozhodovat o tom, zda se vůbec člověk trestného činu dopustil nebo kolik si za něj odpyká let ve vězení. Například pachatelé drobných krádeží se z právního hlediska nedopustí trestného činu krádeže, protože nezpůsobily […]

Podmíněné propuštění

Kdy přichází v úvahu podmíněné propuštění? Pachatel, který si odpykává trest odnětí svobody může být za jistých okolností propuštěn na svobodu. A to ještě před tím, než vykoná celý uložený trest. To může být v řadě případů velkou motivací pro pachatele trestných činů k dobrému chování ve věznici a řádnému plnění jiných povinností. Podstata tohoto trestně právního […]

Narovnání

Co je narovnání? Pokud je proti Vám vedeno trestní řízení, rozhodně se nejedná o příjemnou záležitost. Trestní řízení je řízením, v němž policejní orgán, státní zástupce i soud zjišťují, zda byl spáchán trestný čin, kdo jej případně spáchal (tj. pachatel trestného činu) a uložil tomuto pachateli trest. Ovšem věděli jste, že existují i tzv. odklony? Vedle […]

Trestný čin zpronevěry

V dnešním článku se podrobně zaměříme na trestný čin zpronevěry. Jedná se o majetkový trestný čin, za který může být jeho pachateli uložen trest odnětí svobody až na 10 let. Je tradičně médii často propírán. Níže v tomto článku se budeme zabývat skutkovou podstatou trestného činu zpronevěry a porovnáme jej s některými jinými majetkovými trestnými činy. Obecně k trestnému […]

Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu patří v České republice k jednomu z nejčastěji stíhaných trestných činů. Právní úprava obsahuje především obecnou úpravu skutkové podstaty podvodu, dále však také zvláštní formy skutkové podstaty, mezi které řadíme podvod pojistný, úvěrový a dotační. Nad rámec tohoto však může znaky podvodu vykazovat i některé soukromoprávní jednání. V tomto článku se dozvíte […]

Presumpce neviny

Presumpce neviny je pravděpodobně jednou z nejznámějších základních zásad trestního řízení. Mnohdy o ní slýcháme z medií a již ze samotného názvu je patrné, že se jedná o základní zásadu vztahující se k osobě obviněného. Ovšem na co se v trestním řízení zásada presumpce neviny vztahuje, má nějaké výjimky? Skutečně je v praxi uplatňována v […]

Zahlazení odsouzení

Odsouzení za trestný čin vždy s sebou nese negativní následky. Nejenže se musí odsouzený podrobit uloženému trestu. Ale negativní důsledky mohou neblaze ovlivňovat život odsouzeného i po výkonu tohoto trestu. Důvodem je přetrvávající záznam v evidenci Rejstříku trestů (dále rovněž jako „trestní rejstřík“). Pro tyto účely existuje institut zahlazení odsouzení, díky kterému po splnění stanovených podmínek může […]

Vazba

Vazba je jedním z trestněprávních nástrojů směřující k zajištění osoby obviněného. Institut vazby je vedle jiných zajišťovacích prostředků, jako je například předvedení, příkaz k zatčení či zadržení, tím nejzávažnějším. V tom důsledku by vazba měla představovat krajní a výjimečné opatření. Jaké jsou zákonné podmínky, jež musí být splněny pro vzetí obviněného do vazby nebo jak dlouho může vazba trvat, […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE