Nárok na náhradu odměny u DPP a DPČ

O proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus (již schválený) jsme Vás informovali již dříve, kdy jsme Vám přiblížili, zda máte na podporu z tohoto programu nárok, v jaké výši, a případně jak a kam podat příslušnou žádost. Rovněž jsme Vás seznámili s podmínkami, které je třeba splnit. Taktéž jsme se věnovali i jednotlivým překážkám […]

Omezení výpovědi pro neplacení u podnikatelských nájmů v souvislosti s pandemií COVID-19

V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo ze strany Ministryně pro místní rozvoj Klárou Dostálovou k přednesení hojně diskutovanému návrhu, kterým navrhla, aby byla omezena možnost ukončit nájemníkům u podnikatelských nájmů smlouvu pro neplacení nájmu. Návrh byl dne 1. dubna 2020 vládou projednán a poté schválen. Tento návrh následně ve společnosti vzbudil velké pozdvižení, kdy v důsledku mnoha různých interpretací […]