Kamerový systém a GDPR (ochrana osobních údajů)

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volním pohybu těchto údajů (dále jen jako „GDPR“), pokud je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného prostoru a zároveň je účelem pořizovaných […]