Právo bránit život svůj a jiného se zbraní?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

V poslední době patří mezi často diskutovaná témata chystaná změna ústavy. Ta má být novelizována a do jejího textu přidán článek s textem: „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“.

Právo bránit se se zbraní

Navrhovaná novela tak reaguje na regulace držení příslušenství střelných zbraní ze strany Evropské unie, mimo jiné kupříkladu omezení kapacity zásobníků. Prvotní nápad změny ústavy vyvstal z petice podepsané 102 tisíci obyvateli včetně několika významných politiků. Následně se petice doručila do senátu a skupina senátorů předložila návrh na přijetí této novely.

Právo vlastnit zbraň je zakotvená v mnoha světových ústavách. Výše zmíněný návrh je však jedinečný v tom, že zakotvuje právo bránit se se zbraní, nikoliv právo vlastnit zbraň. Konkrétní pravidla bránění se zbraní dále stanoví běžný zákon.

Mezi další argumenty podporovatelů této novely patří zvýšení bezpečnosti na území ČR. Od novely očekávají hlavně povýšení osobní ochrany se zbraní na ústavní úroveň. Podle senátorů se zároveň České republice zlepší vyjednávací pozice s Evropskou unií v oblasti případných dalších zbraňových restrikcích. Podporovatelé poukazují na četné studie, kdy neexistuje vztah mezi počtem legálně držených zbraní a vyšší mírou kriminality ve společnosti.

Proti novele se však postavila řada dalších politiků. Ti jí vytýkají hlavně neúčinnost. Mimo předností použití právních norem Evropské unie nad naším argumentují také tím, že v trestním zákoníku je již zakotven institut nutné obrany, který plní účel navrhované novely ústavy. Podle kritiků může změna ústavy u části populace vytvořit dojem, že se rozšiřují meze nutné obrany. Další kritici této novely namítají, že Listina základních práv a svobod má být základním pilířem společnosti a nemá se nadbytečně rozšiřovat. Mezi hlavní odpůrce novely patří i někteří senátoři, který jí přikládají podtext politických bojů.

Senátní novelu stále čeká ještě dlouhá cesta schvalování. V polovině července 2020 teprve vláda zaujala k věci kladné stanovisko. Následně bude třeba schválení 3/5 většinou poslanců a senátorů v jednotlivých komorách parlamentu. Poté bude muset změnu ústavního zákona podepsat i prezident. Česká republika v současné době patří podle britského institutu pro hospodářství a mír mezi desítku nejbezpečnějších zemí na světě. V rámci loňského žebříčku jsme si z desátého místa polepšili na osmé.

A jak byste uvítali Vy zakotvení práva bránit život svůj nebo jiného člověka i se zbraní v Ústavě?

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: