2021 – Změny pro zaměstnance

Obsah

Je zde nový pracovní rok, první týden roku 2021 a my Vám proto přinášíme přehled nejdůležitějších změn pro zaměstnance, a to nejen z daňového balíčku.

  • zvýšení minimální a zaručené mzdy
  • stravenkový paušál
  • zrušení superhrubé mzdy
  • snížení slevy daně pro poplatníka
  • zvýšení platů
  • dovolená za kalendářní rok
změny zaměstnanec 2021

Zde uvedené považujeme za přínosné a vedoucí k lepší finanční situaci zaměstnanců. Je však opět možno najít i opačný názorový tábor na tyto novinky, zejména co se týče stravenkového paušálu. Podívejte se sami a udělejte si vlastní názor.

Zvýšení minimální a zaručené mzdy v roce 2021

Skupina pracíPříklady profesíHodinová zaručená mzda 2021Měsíční zaručená mzda 2021
1.Pomocník v kuchyni, uklízečka, doručovatel zásilek90,50 Kč15 200 Kč
2.Kopáč, sanitář, pokojská, trafikant99,90 Kč16 800 Kč
3.Zedník, instalatér a topenář, klempíř, číšník, kadeřník110,30 Kč18 500 Kč
4.Průvodce s tlumočením, krejčí v modelové a zakázkové výrobě121,80 Kč20 500 Kč
5.Řidič autobusu, záchranář, všeobecná zdravotní sestra, učitel ve školce, mistr134,40 Kč22 600 Kč
6.Speciální pedagog, obchodní referent, tvůrce IT systémů148,40 Kč24 900 Kč
7.Lékař, zubař, farmaceut, programátor, finanční expert163,90 Kč27 500 Kč
8.Makléř na finančním a kapitálovém trhu, špičkový vědecký pracovník181,00 Kč30 400 Kč

Stravenkový paušál od roku 2021

Představuje alternativu ke klasickým papírovým stravenkám, stravenkovým kartám a závodnímu stravování v podobě peněžitého příspěvku za odpracované hodiny.  Tento příspěvek je od daně z příjmů osvobozen. Prakticky tedy může zaměstnavatel zvolit, zda zaměstnanci za každý odpracovaný den vznikne nárok na stravenku či dostane k výplatě finance. Oproti klasickým stravenkám však bude peněžitý příspěvek poskytnutý na stravování od daně osvobozen pouze do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin dle zákoníku práce To v současné době odpovídá 72 Kč za den (resp. na jednu směnu). Jakýkoliv příjem zaměstnance poskytnutý ve formě příspěvku na stravování nad tuto částku tak bude podléhat dani z příjmů ze závislé činnosti. O stravenkovém paušálu jsem Vás již informovali v listopadu roku 2020, informace naleznete na https://akpytela.cz/planovana-novinka-v-podobe-tzv-stravenkoveho-pausalu/.

Zrušení superhrubé mzdy v roce 2021

Superhrubá mzda byla zavedena vládou ČR v roce 2008 včele s Mirkem Topolánkem.

Superhrubá mzda představuje celkové mzdové náklady zaměstnavatele na jednoho zaměstnance. Jedná se tedy o mzdu, která je navýšena o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Konkrétně jde o zdravotní pojištění ve výši 9 % a také sociální pojištění ve výši 24,8 %. Pokud tedy například hrubá mzda činí 20.000 Kč, zaměstnavatel odvede na sociálním pojištění 4 960 Kč a na zdravotním pojištění 1.800 Kč, superhrubá mzda tedy činí 26.760 Kč.

Zrušením superhrubé mzdy se nově bude tudíž tzv. danit hrubá mzda a to 15 % u lidí dosahujících měsíčního výdělku do 140.000Kč, nad tuto částku se následně odvádí daň ve výši 23 %.

Zrušení superhrubé mzdy přinese zvýšení příjmů cca 4. milionům zaměstnanců v ČR.

Snížení slevy daně na poplatníka

Zvyšuje se základní sleva na poplatníka, která již od roku 2008 činí 24.840 Kč. Nově tedy pro rok 2021 činí sleva daně na poplatníka částku 27.840 Kč a 30.840 Kč pro rok 2022.

Zvýšení platů v roce 2021

V roce 2021 se zvýší platy zdravotníků a pracovníků sociálních služeb, platy lékařů, zubařů a platy učitelů a ostatních pedagogických pracovníků. Co se týče platů lékařů dochází ke zvýšení o 10 % oproti loňskému roku, u pedagogů je zvýšení poněkud menší, a to 4 %.

Dovolená za kalendářní rok

Platná novela zákoníku práce vypouští samostatný typ dovolené za odpracované dny a nadále počítá již pouze s dovolenou za kalendářní rok https://akpytela.cz/novela-zakoniku-prace/, s její poměrnou částí a s dodatkovou dovolenou. Z toho plyne, že právo zaměstnance na dovolenou pak nebude přepočítáváno na pracovní dny, jak je tomu nyní, ale na hodiny, v nichž se bude také dovolená čerpat, vždy však po větších celcích – výjimečně a se souhlasem zaměstnance až v rozsahu poloviny směny, jinak nejméně v délce jedné směny, kdy čerpání dovolené bude vázáno na hodiny, a to bez ohledu na způsob, jakým bude rozvržena týdenní pracovní doba zaměstnance. Ten tedy vyčerpá tolik hodin dovolené, kolik mu na dané období připadá dle rozvrhu hodin pracovní doby.

Závěr

Doufáme, že tento přehled, kde jsou shrnuty změny a novinky týkající se zaměstnanců pro nové příchozí rok 2021 Vám zlepšil na počátku roku pracovní náladu. Neboť většina nových změn považujeme skutečně pro zaměstnance výhodné a postupně zlepšující jejich finanční situaci.  V současné době přetrvávajících omezení z důvodu šíření pandemie COVID- 19, kdy lze tyto novinky po zaměstnance považovat za jakési světýlko naděje na lepší zítřky. Jaký názor máte na novinky zde uvedené Vy? Jak se například Vás dotýká stravenkový paušál? Jste pozitivně naladěni na tuto změnu nebo byste raději měli klasické stravenky? Váš názor nás zajímá.

Související odkazy:

Pracovní právo

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE