Právní služby Olomouc - JUDr. David Pytela, MBA, LL.M.

 
Svým klientům poskytujeme komplexní služby ve všech právních odvětvích dle příslušných advokátních tarifů (sazeb). Advokátní kancelář se nachází v Olomouci, ale právní služby poskytuje klientům po celém Olomouckém kraji.

VÍCE o poskytování právních služeb viz NÍŽE (pod obrázky).
 
 
 
Právník nemovitosti Olomouc
 
 
 
 
 
Smlouvy Olomouc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddlužení Olomouc
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Právní služby jsou poskytovány těmito způsoby:

 

Na základě osobní schůzky s klientem

 
V případě osobní schůzky s klientem především dojde k přímé interakci mezi advokátem (právníkem) a klientem a s tím spojenému navázání důvěry, která je typická a nezbytná pro výkon advokacie. Od klienta jsou na osobní schůzce nejen převzaty nezbytné podklady, ale zejména je s ním důkladně probíráno, proč a jakou službu požaduje. Díky podrobnému seznámení se s přáními klienta a okolnostmi případu může být klientovi nabídnuto to pro něj do budoucna nejvhodnější řešení. Následná komunikace s klientem je zpravidla především ve formě e-mailů nebo telefonátů, nicméně pokud nastane potřeba, tak opět dojde k osobní schůzce (například v případě podpisu připravené smlouvy nebo zvratu v soudním řízení, na který je třeba reagovat).
 

S využitím služeb elektronické komunikace - online (e-poradenství)

 
Jsou případy, kdy klient i přes výhody spojené s osobní schůzkou s advokátem (právníkem), viz výše, upřednostňuje poskytnutí právních služeb s využitím služeb elektronické komunikace - zejména e-mail a telefon. Pokud to okolnosti případu dovolují, tak v takovém případě přání klienta vyhovíme.
 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento kontakt.
 
Povinná (zákonná) informativní sdělení:

Výpověď smlouvy o poskytování právních služeb:

Dle zákona o advokacii je klient oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu. V rámci smlouvy o poskytování právních služeb lze pro případ výpovědi za strany klienta zakotvit výpovědní dobu, která však nesmí být delší než tři měsíce. Nedohodne-li se advokát s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, je advokát povinen po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

Subjekt příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a klientem je Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto subjektu je www.cak.cz.
 
 
 
2019 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.