Nájemní smlouva – advokátní kancelář Olomouc

Nájemní smlouva. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva – kontakt.

Nájemní smlouva - nabízené právní služby

 • sepsání smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy v advokátní kanceláři
 • konzultace výpovědi (výpověď z nájmu, výpověď pachtu)
 • vyklizení nemovitosti (vyklizení bytu, domu anebo pozemku)
 • vymáhání dlužného nájemného a dlužného pachtovného
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

 

Způsoby poskytování právních služeb:

 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

 

Více o smlouvách – Smlouvy

Neodkládejte řešení svých problémů …

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva umožňuje velkou volnost dle vůle smluvních stran. Je to umožněno občanským zákoníkem. Je tedy nutná obezřetnost nad „tím co podepíšete“. Nájemní smlouva je skvělý příklad, kdy je vhodná konzultace s advokátem (právníkem) – kontakt.

Nájemní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je nájem nemovitosti (domu, bytu či pozemku), a to především s ohledem na cenu předmětu nájmu. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

sepsání kupní smlouvy Olomouc

Nejdůležitější aspekty nájemní smlouvy

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu nájmu
 • doba nájmu
 • cena nájmu a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení nájmu
 • možnosti ukončení smlouvy

Pachtovní smlouva

Velká volnost při tvorbě pachtovní smlouvy dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Pachtovní smlouvu je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem) – kontakt.

Pachtovní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem, a to především s ohledem na cenu předmětu pachtu (zejména pozemek). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek – Proč se vyplatí zajít k advokátovi?

nájemní smlouva Olomouc

Nejdůležitější aspekty pachtovní smlouvy

 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu pachtu
 • doba, na kterou je pacht ujednán
 • pachtovné a jeho splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení pachtovného
 • možnost přenechat předmět pachtu jinému
 • možnosti ukončení smlouvy

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: