Nájemní smlouva – advokátní kancelář Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti smluvního práva - kontakt.

 
 

Nabízené právní služby

 
 • sepsání smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • sepsání vzorové smlouvy na míru Vašim požadavkům
 • kontrola smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
 • konzultace jednotlivých ustanovení smlouvy v advokátní kanceláři
 • konzultace výpovědi (výpověď z nájmu, výpověď pachtu)
 • vyklizení nemovitosti (vyklizení bytu, domu anebo pozemku)
 • vymáhání dlužného nájemného a dlužného pachtovného
 • právní zastoupení v případném soudním řízení
 • aj.

Způsoby poskytování právních služeb:
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

 
 
 

Nájemní smlouva

 
Velká volnost při tvorbě nájemní smlouvy dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Nájemní smlouvu je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem) - kontakt.

Novinky úpravy občanského zákoníku oproti dřívější právní úpravě:
 • odpadnutí povinnosti pronajímatele obstarat nájemci náhradní bydlení či přístřeší v případě ukončení nájemní smlouvy
 • změna výpovědních důvodů
 • podrobnější úprava kauce
 • možnost zapsat nájemní právo do katastru nemovitostí
 • aj.

Nájemní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem zejména v případě, kdy jejím předmětem je nájem nemovitosti (domu, bytu či pozemku), a to především s ohledem na cenu předmětu nájmu. Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek - Proč se vyplatí zajít k advokátovi?.

 
 
 
Nájemní smlouva Olomouc
 
 
 
 

Nejdůležitější aspekty nájemní smlouvy

 
 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu nájmu
 • doba nájmu
 • cena nájmu a její splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení nájmu
 • možnosti ukončení smlouvy

 
 

Pachtovní smlouva

 
Velká volnost při tvorbě pachtovní smlouvy dle vůle smluvních stran, která je umožněna občanským zákoníkem, se odráží v nutnosti obezřetnosti nad „tím co podepíšete“. Pachtovní smlouvu je proto vhodné zkonzultovat s advokátem (právníkem) - kontakt.

Novinky úpravy občanského zákoníku oproti dřívější právní úpravě:
 • zakotvení do právní úpravy - dřívější právní úprava znala pouze nájem
 • povinnost pachtýře obhospodařovat věc tak, aby přinášela užitek
 • možnost zapsat pacht do katastru nemovitostí
 • aj.

Pachtovní smlouvu je vhodné konzultovat nebo si nechat připravit právníkem, a to především s ohledem na cenu předmětu pachtu (zejména pozemek). Pouze kvalitně sepsaná smlouva Vám totiž zajistí existenci a vymahatelnost Vašich práv. K tomuto si můžete přečíst článek - Proč se vyplatí zajít k advokátovi?

 
 
 
Pachtovní smlouva Olomouc
 
 
 
 

Nejdůležitější aspekty pachtovní smlouvy

 
 • platnost smlouvy – pokud se ve smlouvě vyskytují závažné právní vady, tak to může způsobit neplatnost nebo nicotnost celé smlouvy či její části
 • vymezení předmětu pachtu
 • doba, na kterou je pacht ujednán
 • pachtovné a jeho splatnost – důsledkem nedostatečné specifikace těchto náležitostí bývá často ztížena soudní vymahatelnost nároků ze smlouvy vyplývajících
 • možnost jednostranného zvýšení pachtovného
 • možnost přenechat předmět pachtu jinému
 • možnosti ukončení smlouvy

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
 • na základě osobní schůzky s klientem anebo
 • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize smlouvy jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat nájemní smlouvu jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.