Právo bránit svůj život se zbraní

Obsah

Může nastat mnoho situací, kdy je život člověka ohrožen. V poslední době patří mezi často diskutovaná témata chystaná změna ústavy. Ta má být novelizována a do jejího textu přidán článek s textem: „právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon“. Jak má vypadat právo bránit svůj život se zbraní? Změní se náš stát v divoký západ, nebo by toto právo mohlo přispět k vyšší bezpečnosti našich obyvatel? Jedná se přitom o téma, který není diskutované poprvé. Na půdě parlamentu České republiky již bylo diskutované několikrát.

Jak byste uvítali Vy zakotvení práva bránit život svůj nebo jiného člověka i se zbraní v Ústavě? Dostali jste se někdy do ohrožení života?

Právo bránit se se zbraní

Právo bránit svůj život se zbraní

Navrhovaná novela tak reaguje na regulace držení příslušenství střelných zbraní ze strany Evropské unie, mimo jiné kupříkladu omezení kapacity zásobníků. Prvotní nápad změny ústavy vyvstal z petice podepsané 102 tisíci obyvateli včetně několika významných politiků. Následně se petice doručila do senátu a skupina senátorů předložila návrh na přijetí této novely.

Právo vlastnit zbraň je zakotvená v mnoha světových ústavách. Výše zmíněný návrh je však jedinečný v tom, že zakotvuje právo bránit život se zbraní, nikoliv právo vlastnit zbraň. Konkrétní pravidla bránění se zbraní dále stanoví běžný zákon.

Právní úpravou je nyní upraven i Centrální registr zbraní. Tento je spravován Policií České republiky.

Argumenty pro právo bránit svůj život se zbraní

Mezi další argumenty podporovatelů této novely patří zvýšení bezpečnosti na území ČR. Od novely očekávají hlavně povýšení osobní ochrany se zbraní na ústavní úroveň. Podle senátorů se zároveň České republice zlepší vyjednávací pozice s Evropskou unií v oblasti případných dalších zbraňových restrikcích. Podporovatelé poukazují na četné studie, kdy neexistuje vztah mezi počtem legálně držených zbraní a vyšší mírou kriminality ve společnosti.

Proti novele se však postavila řada dalších politiků. Ti jí vytýkají hlavně neúčinnost. Mimo předností použití právních norem Evropské unie nad naším argumentují také tím, že v trestním zákoníku je již zakotven institut nutné obrany, který plní účel navrhované novely ústavy. Podle nich tedy není třeba právo bránit svůj život se zbraníPodle kritiků může změna ústavy u části populace vytvořit dojem, že se rozšiřují meze nutné obrany. Další kritici této novely namítají, že Listina základních práv a svobod má být základním pilířem společnosti a nemá se nadbytečně rozšiřovat. Mezi hlavní odpůrce novely patří i někteří senátoři, který jí přikládají podtext politických bojů.

Závěr

Právo bránit svůj život se zbraní je hodně diskutované. Senátní novelu stále čeká ještě dlouhá cesta schvalování. V polovině července 2020 teprve vláda zaujala k věci kladné stanovisko. Následně bude třeba schválení 3/5 většinou poslanců a senátorů v jednotlivých komorách parlamentu. Poté bude muset změnu ústavního zákona podepsat i prezident. Česká republika v současné době patří podle britského institutu pro hospodářství a mír mezi desítku nejbezpečnějších zemí na světě. V rámci loňského žebříčku jsme si z desátého místa polepšili na osmé.

Může nastat mnoho situací, kdy je život člověka ohrožen. Jak byste uvítali Vy zakotvení práva bránit život svůj nebo jiného člověka i se zbraní v Ústavě? Dostali jste se někdy do ohrožení života?

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE