Registrace vozidel a lepší zítřky

Obsah

Již jsme Vás před časem v našem článku: ”Přepis vozidla na základě plné moci a s tím spojená úskalí” informovali o tzv. mezeře v zákoně č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Tu přinesla novela z června roku 2016 v novém ustanovení § 8a zákona. Jaké jsou další novinky ohledně registrace vozidel?

registrace silničních vozidel

Na tuto mezeru v zákoně jsme přišli bohužel či snad bohudík naší vlastní zkušenosti.

Povinnosti registrace vozidel

Člen naší kanceláře prodal vozidlo. Avšak s možností, kterou nám dává zákon o pozemních komunikacích, ve smyslu ust. § 8a. Tedy za možnosti udělení plné moci kupujícímu  k zajištění přepisu vozidel v registru. Kupující, který obdržel plnou moc s úředně ověřeným podpisem prodávajícího, však nesplnil svou povinnost přehlásit vozidlo v registru ve lhůtě 10 dnů. A tak je původní vlastník (prodávající) v evidenci vozidel veden i nadále jakožto jediný vlastník vozidla. Tudíž veškeré případné pokuty jdou i nadále za ním. Není to však jediný problém ohledně registrace vozidel. I nadále je tato osoba povinna platit zákonné pojištění – povinné ručení, protože pro jeho zrušení je třeba na pojišťovnu dodat kopii velkého technického průkazu, kde je změna vlastníka již vyznačena.  Nutno podotknout, že ve lhůtě 10 dnů je třeba, aby zplnomocněný kupující předložil

  • technický průkaz vozidla,
  • plnou moc,
  • prošel evidenční kontrolou
  • dostavil na úřad.

Jednodušší registrace vozidel?

Konečně zde na tento problém zaměřila už i vláda. Na začátku října se kromě koronavirové epidemie  řešil i tento výše popsaný a hojně rozšířený problém. Problém, který potrápil nejen samotného člena naší kanceláře, ale určitě i mnohé z  Vás při prodeji koupě vozidla.

Nově však vláda projednala plánovanou novelu registrace vozidel, díky níž by mělo dojít ke zjednodušení zápisu změny vlastníka či provozovatele vozidla. Nově bude možné podat společnou žádost samostatnými podáními původního a nového vlastníka (provozovatele) vozidla, přičemž stanovené doklady se budou přikládat pouze jednou. Žádost bude možné podat i elektronicky.

Ruší se také povinnost předkládat protokol o evidenční kontrole při žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel, zápis změny vlastníka či provozovatele vozidla v registru silničních vozidel či přidělování zvláštní registrační značky pro vývoz vozidla do jiného státu. Doba, po kterou je výsledek evidenční kontroly využitelný ve vybraných řízeních, bude ze stávajících 30 dnů prodloužena na 2 roky.

Závěr

Uvidíme, co však toto plánované zjednodušení registrace vozidel přinese v praxi, ale budeme doufat, že zlepší současnou situaci, vzniknuvší díky ustanovení § 8a a možnosti udělení plné moci kupujícímu k přepisu vozidla a také komplikace které vznikali z důvodu nutnosti doložení aktuální evidenční kontroly. “Máte podobnou zkušenost? Jakákoliv zpětná vazba je vítána 👍🙂“

Informace ohledně registrace vozidel najdete na stránkách Ministerstva dopravy.

Související odkazy:

Kupní smlouva

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE