Elektronizace zdravotnictví

Obsah

Nedávno jsme vás v jednom z našich článků informovali o tzv. elektronizaci notářství, kterou považujeme za vítanou změnu. Článek si můžete přečíst zde na naší facebookové stránce. V souvislosti s elektronizací notářství přichází na řadu i další důležitý segment fungování státu. Tím je právě zdravotnictví, tedy elektronizace zdravotnictví. Potřebu elektronizovat zdravotnictví necítí pouze Česká republika, ale stejně tak i ostatní státy Evropské unie.

Elektronizace zdravotnictví

Dosavadní prvky – dosavadní elektronizace zdravotnictví

Byť se aktuálně jedná pouze o vládní návrh zákona, je nepochybné, že zákon jako takový v nějaké podobě bude schválen. Právní úprava si klade za cíl celkově zmodernizovat zdravotnictví, a to za použití moderních telekomunikačních a informačních služeb. Pro úvod je však nutné poznamenat, že platná právní úprava již některé prvky elektronizace upravuje. Takovým typickým příkladem v tomto kontextu považujeme např. eRecept či eNeschopenku. V případě eReceptu se jedná o recept, který je vystavený v elektronické podobě a současně je zapsaný do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů. Výhodou je, že lékař může takový recept pacientovi zaslat v mailu či v SMS zprávě.

Systém databáze

Základním stavebním kamenem nové úpravy elektronizace zdravotnictví má být vznik tzv. Integrovaného datového rozhraní neboli vznik tří kmenových registrů spravovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky. Ve své podstatě se jedná o obdobu informačního systému veřejné správy. Součástí tohoto datového rozhraní budou následně podsložky jednotlivých zdravotnických oborů.

Ochrana osobních údajů

Co se týče zabezpečení a ochrany proti zneužití takových údajů, návrh zákona se v tomto kontextu s problémem vypořádal poměrně dobře. Možnost nahlížet do jednotlivých systémů bude možné pouze za zákonem stanovených podmínek. Zákonná úprava musí ctít standardy Nařízení EU 2016/679, známé také jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Přesto však Úřad pro ochranu osobních údajů předložil k vládnímu návrhu zákona některé úpravy. Problematice ochrany osobních údajů jsme se už v naší advokátní kanceláři v minulosti věnovali například zde: https://akpytela.cz/clanky-obchodovani-s-osobnimi-udaji/.

Využitelnost elektronizace zdravotnictví pro pacienty

Hlavní výhodou nového zákona má být také zlepšení pozice pacienta. Ten totiž bude nově mít přístup ke své unikátní virtuální složce, ve které uvidí data, která o něm vedou příslušní poskytovatelé zdravotních služeb. Do své složky bude mít přístup prostřednictvím Portálu elektronického zdravotnictví a Czechpointu. Zákon bohužel zatím nepočítá s elektronizací zdravotnických karet vedených například obvodním lékařem. I taková změna je v budoucnu plánovaná. Výhodou bude také to, že pacient nebude muset uvádět své údaje novému lékaři a přinášet zprávy od jiného lékaře k dalšímu. V kmenovém registru budou vedeno o každém pacientovi tyto údaje:

 1. identifikátor pacienta a údaj o ztotožnění v registru obyvatel,
  1. rodné číslo, pokud je přiděleno,
  1. číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo,
  1. jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
  1. adresa pobytu,
 • kontaktní údaje v rozsahu sděleném pacientem, zejména telefonní číslo a adresa elektronické pošty,
  • datum narození pacienta,

Nad rámec těchto údajů bude v kmenovém registru vedeno ještě například pohlaví či preferovaný jazyk pacienta.

Hlavní cíle elektronizace zdravotnictví

Stěžejním cílem bude zavedení jednotné databáze údajů o poskytovatelích zdravotních služeb, zdravotnických pracovnících a pacientech. Taková databáze má ulehčit komunikaci a výměnu informací mezi státem a těmito subjekty navzájem. Z důvodové zprávy k návrhu zákona plyne také nutnost ulevit zdravotnickým pracovníkům, kteří mají v současné době značné obtíže s narůstajícími byrokratickými úkony. Aktuálně vedou jednotliví poskytovatelé zdravotnických služeb pomocí zastaralých a neefektivních metod, proto stát cítí povinnost tuto oblast regulovat. Jednotlivé administrativní procesy při ošetřování pacienta mají být navíc i automatizovány.

Závěr

S ohledem na vizi České republiky i Evropské unie v oblasti informačních technologií se jeví přijetí zákona o elektronizaci zdravotnictví jako logickým krokem. Dle našeho názoru se skutečně uleví pracovníkům zdravotnických služeb, kteří se budou moci skutečně soustředit pouze na péči. V budoucnu lze, jak již bylo zmíněno, očekávat i zavedení elektronických zdravotnických karet pacientů. Dočkáme se tak prakticky úplného převedení zdravotnické dokumentace do elektronické podoby.

Související odkazy:

Ochrana osobních údajů

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE