Kontrola dlužníka před půjčkou peněž

Obsah

Půjčit si na bydlení, pořídit auto na leasing, půjčit si na rozjezd svého podnikání. Důvodů proč si lidé dnes půjčují peníze a zadlužují své domácnosti je spousta. Pokud k tomuto přičtete i trend půjčovat si peníze z důvodu dovolené, vánočních dárků či na nákup mobilního telefonu, vzniká nám nekonečný zástup dlužníků, kteří ne vždy jsou schopni své závazky plnit. Logickým následkem je tak zvyšování počtu zoufalých věřitelů, kteří ztratili své peníze a sami se tak můžou potýkat s finančními problémy. Pokud Vám navíc dluží blízký přítel či člen rodiny, jde o velmi nepříjemnou situaci. Kontrola dlužníka před půjčením peněz je tedy něco, co vřele doporučujeme.

Kontrola dlužníka

Kontrola dlužníka

Ještě předtím, než někomu poskytnete půjčku, dobře si promyslete, zda ji daná osoba je schopna vrátit. Věřitelé jsou často na počátku jen lidé, kteří přimhouřili oči a rozhodli se pomoci blízké osobě. Ne vždy však svou půjčkou potencionálnímu dlužníkovi pomůžou a jen přilévají olej do ohně, kdy vlastně pomohou k jeho uvěznění do dluhové pasti. Nejjistější je proto raději nikdy nepůjčovat.

Pokud jste se však již rozhodli, začněte nejprve se zjišťováním následujících informací o budoucím dlužníkovi.

Jak by měla kontrola dlužníka vypadat?

Insolvenční řízení

Zkontrolujte, zda není nebo nebylo v minulosti na dlužníka vedeno insolvenční řízení – to zjistíte v insolvenčním rejstříku, který je bezplatný a veřejně přístupný na webu www.justice.cz. Zde stačí zadat jeho jméno či IČ v případě právnických osob a podnikatelů. Pokud jste dlužníka v rejstříku našli a věc je již skončena (záznam je světle šedý) nebrání to poskytnutí půjčky. Je to však ukazatel, že dlužník není spolehlivý a již jednou nebyl schopen plnit své závazky. Pokud však insolvenční řízení stále probíhá, můžete sice půjčku poskytnout, je však vysoce pravděpodobné, že své peníze již nikdy neuvidíte.

Před Vámi je totiž celá řada věřitelů, kteří své pohledávky uspokojují prostřednictvím insolvenčního řízení na majetku dlužníka či na srážkách z jeho mzdy. Pro Vás proto jednoduše nic nezbyde, i kdybyste přistoupili k vymáhání pohledávky u soudu, jelikož věřitelé přihlášení do insolvenčního řízení mají před Vámi přednost. Jedinou možností je být trpělivý a doufat, že po skončení insolvenčního řízení, se dlužník zmobilizuje a zaplatí. Kontrola dlužníka předem je tedy namístě.

Exekuce

Můžete si i zjistit, zda osoba není vedena v Centrální evidenci exekucí – Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky v souladu s ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů. Výpis z něho můžete pořídit na poště, kde je terminál CzechPoint, kdy 1 stránka stojí 50,- Kč. Je to opět účinný prostředek, jak zjistit solventnost dlužníka. Při zjištění, že je na dlužníka vedena exekuce, opět víte, že pravděpodobně již nezbude majetku, na kterém se můžete uspokojit a před Vámi má přednost více věřitelů.

Centrální registr dlužníků

Obecně nedoporučujeme Centrální registr dlužníků České republiky (neboli CERD). Jde o registr vedený soukromou osobou, který nespolupracuje s žádným větším poskytovatelem úvěrů a informace z něho získané nejsou aktuální a důvěryhodné. Navíc se za nahlížení vyžaduje nemalý poplatek a potvrzení o bezdlužnosti není obecně uznáváno.

Co dělat, když kontrola dlužníka vyjde negativně?

Pokud jste zjistili, že osoba, které se chystáte půjčit peníze je dostatečně solventní, promyslete, jaký dokument si necháte podepsat. Rozhodně nedoporučujeme půjčit peníze pouze na základě ústní smlouvy. Vždy byste si měli nechat podepsat dokument, který prokazuje, že k předání peněz skutečně došlo a šlo o půjčku a ne dar. Lze využít i svědka či emailovou komunikaci, listinný dokument s vlastnoručním či elektronickým podpisem je však vždy nejjistější variantou.

Závěr

Související odkazy:

Vymáhání pohledávek

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE