Změna operátora kdykoli a zadarmo?

Obsah

Češi platí jedny z nejdražších služeb telefonních operátorů. A pokud se náhodou objeví skutečně výhodná nabídka, většina z nás je vázána smlouvou na dva roky, jejíž vypovězení může stát i několikatisícovou pokutu. Dočkáme se snad někdy světla na konci tunelu nebo tento mimořádně výhodný stav pro operátory bude trvat věčně? Je vůbec změna operátora možná?

Změna operátora

Jak probíhá změna operátora

Naše kolegyně si to mohla nedávno vyzkoušet na vlastní kůži, kdy chtěla změnit operátora pro výhodnější nabídku služeb. Navštívila svého operátora s požadavkem na přechod telefonního čísla. Pracovnice ji seznámila s poměrně složitým postupem, délkou celého procesu a nemilou zprávou, že ji zbývá 13 měsíců do skončení smlouvy, tudíž musí zaplatit pokutu ve výši 20% budoucí nevyčerpané ceny tarifu (tedy 20 % z 13 x cena tarifu).

U podnikatelů se jedná dokonce o 100 %. Taková odpověď ji samozřejmě nepotěšila a začala se o smlouvu a problematiku ukončování smluv s operátorem zajímat blíže. A udělala dobře…
 
1. dubna 2020 totiž nabývá účinnosti novela zákona č. 311/2019 Sb., o elektronických komunikacích. Tato novela v sobě obsahuje mimo jiné i zlepšení postavení spotřebitele vůči telefonnímu operátorovi a přináší nám tyto příjemné změny:

Změna operátora po novele

a. Při předčasném ukončení smlouvy (výpovědí či dohodou) nebude spotřebitel platit žádnou pokutu, pokud smlouva trvá alespoň tři měsíce. Pokud je kratší, pokuta bude maximálně 5 % součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
 
b. Zkracuje se doba přenesení čísla mezi operátory z 10 na 2 dny.
 
c. Zavádí se tzv. one-stop shop. Při změně operátora a přenosu čísla budeme komunikovat pouze s novým operátorem, ten sám vyřídí administraci s Vaším původním.
 
d. Přenesení čísla (změna operátora) musí být pro spotřebitele bezplatné.
 
e. Spotřebitel nově může při přenosu čísla jinak požádat původního operátora o vrácení kreditu z předplacenky. Tento úkon ale může být placený, operátor ale musí poplatek jasně definovat ve smlouvě/ceníku a musí odpovídat skutečným nákladům, které mu tím převodem vznikly.
 
f. Český telekomunikační úřad je pověřen, aby vytvořil nezávislý srovnávač mobilních tarifů.
 
g. Ke změně došlo i ohledně konkretizaci sankcí , které operátorům hrozí za nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a textové zprávy v rámci Evropské unie.

Závěr

Změna operátora je nyní jednodušší. Cílem novely byla podpora konkurence na trhu elektronických komunikací stejně tak jako legislativně podpořit reziduální soutěž uvnitř oligopolní struktury trhu. Uvidíme, zda se to zákonodárci podaří. Co to však znamená pro naši kolegyni?
 
Pokud uzavřela smlouvu jako spotřebitel, vyplatí se nyní počkat a smlouvu zrušit až po 1. dubnu 2020. Pak ji bude stačit navštívit nového operátora a ten vše za ni bezplatně vyřídí. Pokud však uzavřela smlouvu jako podnikatel, nová zvýhodnění se na ní neuplatní.

Nad postupem mobilních operátorů dohlíží Český telekomunikační úřad.

Související odkazy:

Právní služby

Picture of David Pytela

David Pytela

vedoucí advokát advokátní kanceláře - Váš průvodce právem

Zajímá Vás více?

Zjistěte více informací o naší advokátní kanceláři. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit, jaké poskytujeme právní služby a kolika a kterým klientům jsme pomohli (včetně Statutárního města Olomouc) aj.:

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE