Články (blog)

Co dělat, když nám zaměstnavatel neplatí mzdu či její část?

Podnikání na dluh, sázka na jednu kartu. Ne vždy se vyplatí řídit se pravidlem „kdo neriskuje, nic nezíská“. Co ale dělat v situaci, kdy je podnikatel ve finančních nesnázích zároveň Váš zaměstnavatel? Jak se v této situaci bránit a získat to, na co máte jako zaměstnanec právo?  V poslední době ...
Zjistit více......

Odejít od operátora za lepším kdykoli a zadarmo?

Češi platí jedny z nejdražších služeb telefonních operátorů. A pokud se náhodou objeví skutečně výhodná nabídka, většina z nás je vázána smlouvou na dva roky, jejíž vypovězení může stát i několikatisícovou pokutu. Dočkáme se snad někdy světla na konci tunelu nebo tento mimořádně výhodný stav pro ...
Zjistit více......

Odstranění vraků z pozemních komunikací

Také Vám vadí odstavené, nepojízdné automobily na parkovišti před domem, kvůli kterým nemůžete večer, když přijíždíte z práce či se vracíte po hezky stráveném víkendu domů, zaparkovat? Také jste určitě zaznamenaly odstavené rozebrané vozidlo, bez čelního skla na parkovišti u Olomouc City, po levé ...
Zjistit více......

Novinky roku 2020 pro podnikatele a zaměstnavatele

Začátek roku 2020 přinesl podstatné legislativní změny a novinky. V tomto článku se stručně zaměříme na ty nejdůležitější změny letošního roku, které se dotknou nejen podnikatelů či zaměstnavatelů.  Zvýšení minimální a zaručené mzdy  Od 1. 1. 2020 dochází ke zvýšení minimální mzdy na 14.600 Kč ...
Zjistit více......

Styk dítěte s jinými osobami než rodiči

Právo styku dítěte i s jinými osobami než jen s rodiči, například nejbližšími příbuznými, prarodiči, sourozenci, ale i s osobami jinými, ke kterým má dítě citový vztah, je dlouhodobě diskutovaným problémem. Tím, že se dítě stýká s osobami, se kterými nežije trvale, má možnost k nim získat a ...
Zjistit více......

Sociální bydlení

Dle statistického výzkumu žije v České republice 83 000 osob bez domova a dalším osobám ztráta bydlení hrozí. Není divu, když Česká republika má 4. nejvyšší náklady na vlastní bydlení v poměru k příjmům v EU. Nájemné se zvyšuje 2x rychleji, než rostou mzdy. Problém bezdomovectví je řešen v projektu ...
Zjistit více......

Zákon o realitním zprostředkování

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona o realitním zprostředkování, v němž posílila ochranu klientů realitních zprostředkovatelů. O tomto návrhu jsme Vás již informovali v jednom z předešlých článků. V tomto článku Vás dále seznámíme i s dalšími náležitostmi, které návrh zavádí.   ...
Zjistit více......

Povinnost umožnit zřídit na své nemovitosti věcné břemeno

Ano i taková povinnost existuje! Jedná se o věcné břemeno s veřejnoprávním prvkem, zřizované ve prospěch provozovatele sítě veřejné infrastruktury (kanalizace, vodovody, energetické či jiné vedení), které se oproti klasickým „sousedským“ věcným břemenům liší zejména v existenci veřejného zájmu, ...
Zjistit více......

Příspěvek na úhradu zaopatření dítěte v dětském domově do 3 let věku

Často docházelo k rozepřím, komu je svěřena pravomoc rozhodovat tyto spory, zda- li je pravomoc v rámci správního řízení dána správním orgánům nebo v rámci civilního řízení civilním soudům.  Touto zdánlivě jednoduchou a jasnou otázkou se zabýval opětovně zvláštní senát Nejvyššího správního soudu (...
Zjistit více......

Odstranění vraku vozidla

Na naši advokátní kancelář se obrací stále více klientů, kteří si nevědí rady s odstaveným vozidlem, které stojí na místě několik let a je určitým způsobem poškozené. Typicky je vozidlo bez registrační značky, s nedostatkem vzduchu v pneumatikách, bez zpětných zrcátek odstavené na parkovišti ...
Zjistit více......

Plánovaná novinka v podobě tzv. stravenkového paušálu

Ministerstvo financí v současné době pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která by mj. měla zejména podnikatelům i zaměstnancům umožnit používání daňového zvýhodnění na stravování novým a jednodušším způsobem. Stravenky jsou v České republice hojně využívaným a velmi oblíbeným i často ...
Zjistit více......

Zavedení jediného „rekreačního“ poplatku a rozšíření povinnosti i na Airbnb

To zavádí novela zákona od 1.1.2020. Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, prošla Poslaneckou sněmovnou a byla podepsána prezidentem republiky dne 23. 10. 2019. Novela je zásadní především zavedením tzv. poplatku z pobytu, jenž nahradí místní poplatky za lázeňský nebo rekreační ...
Zjistit více......

Prodejní doba v maloobchodech a velkoobchodech o svátcích.

Blíže se nám jeden ze státních svátků a je dobré si připomenout, že s tím se pojí i povinnost většiny obchodů mít zavřeno. Platí to však pro všechny? A schyluje se ke změně?   Zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nabyl účinnosti 1. října 2016. Dle zákona se jmenovitě ...
Zjistit více......

Náhrada ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti

Mnozí z Vás se osobně, případně u někoho z Vašeho okolí, setkali s úrazem, který byl způsobem v souvislosti s výkonem pracovního povolání. Jak je to s případnou ztrátou na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, vzniklou v souvislosti s pracovním úrazem?  V případě, že ke zranění došlo v ...
Zjistit více......

Rekodifikace stavebního práva

Na konci června letošního roku vláda schválila návrh na změnu stavebního zákona. Hlavními novinkami, které by měl schválený návrh do stavebního práva přinést, jsou mj. institucionální změny, elektronizace agendy a změny v rámci povolování staveb. Návrh předpokládá také změny při následném soudním ...
Zjistit více......

Zrušení exekuce pro neplatnou rozhodčí doložku

V posledních letech došlo ke zrušení tisíců exekučních řízení pro tzv. neplatnou rozhodčí doložku. Je i Vaše exekuce vedena na základě takové doložky? Zjistěte to a nebojte se ozvat!   Exekuce může být vedena pouze na základě tzv. právního titulu. Velmi zjednodušeně řečeno, právní titul může ...
Zjistit více......

Návrh novely transplantačního zákona, který brojí proti tzv. transplantační turistice

Skupina poslanců předložila k legislativnímu projednání Poslanecké sněmovně v červnu letošního roku návrh novely zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon).Transplantační zákon stanoví pravidla pro zajištění ...
Zjistit více......

Zákon o realitním zprostředkování

Převody nemovitostí jsou v dnešní době téměř každodenním jevem, s nímž se v praxi setkal již snad úplně každý. V souvislosti s převody nemovitosti mnoho zájemců, ať již o koupi či prodej, svěřují tento záměr do rukou realitních kanceláří, aby v souladu s jejich přáním našli vysněnou nemovitost nebo ...
Zjistit více......

K polopřevodu vozidel z pohledu Ústavního soudu

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení čl. II (Přechodná ustanovení) bodu 4 písm. b) zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, neboť toto ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem. Již v minulosti jsme ...
Zjistit více......

Váš pes napadl jiného psa, co teď?

Zvíře není věc, ale smysly nadaný živý tvor. Tento legislativní obrat zákonodárce zavedl účinností nového občanského zákoníku a zcela jistě potěšil všechny milovníky zvířat. Je však nutno podotknout, že toto nové pojetí má ve většině případů na běžný život vlastníků zvířat jen minimální dopad. ...
Zjistit více......

Výpočet výživného na zletilé a nezletilé dítě

Tématu výživné na zletilé a nezletilé dítě jsme se v minulosti již věnovali několikrát. Nicméně rádi bychom našim čtenářům (sledujícím) zjednodušeně přiblížily základní principy, jak takové výživné vypočítat a s jakou částkou v případě sporu o výši výživného můžeme počítat.1. Obecná kritéria ...
Zjistit více......

Změna pohlaví z pohledu judikatury Nejvyššího správního soudu

V ČR byla vždy uznávána pouze 2 právní pohlaví (mužské a ženské), a tomu tak bude i nadále dle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS), který nepřipustil „neutrální pohlaví“.  NSS vydal na konci května roku 2019 zásadní rozhodnutí, kterým se postavil proti názorům vysloveným některými ...
Zjistit více......

Zrušení karenční doby při pracovní neschopnosti

S účinností od 1. července 2019 vešla v platnost novela zákoníku práce, která ruší tzv. karenční dobu. Zaměstnavatelé jsou již povinni zaměstnancům v dočasné pracovní neschopnosti vyplácet náhradu mzdy již od první zmeškané směny, nikoliv až od čtvrté zmeškané směny či od 25. zmeškané hodiny ...
Zjistit více......

Řízení vozidla s brýlemi či čočkami

Máte od vydání řidičského průkazu povinnost chránit či korigovat zrak určitými zdravotními pomůckami? Je třeba tuto uloženou povinnost dodržovat, neboť v opačném případě se vystavujete možnosti postihu za přestupek a uložení pokuty. Podobná situace může nastat, zhoršil-li se váš zrak v posledních ...
Zjistit více......

Pokuta za nerealizovaný styk s nezletilými dětmi

Výkon rozhodnutí při nerealizaci styku s nezl. dětmi Co vše musí soud posuzovat, aby mohl rodiči, který neumožnil tomu druhému kontakt s jeho nezl. dětmi, uložit pokutu rámci výkonu rozhodnutí?Touto problematikou se zabýval i v nedávné době sám Ústavní soud České republiky a jelikož se jedná o ...
Zjistit více......

Jak vybrat ideálního nájemníka

Jak vybrat ideálního nájemníka a vhodná preventivní opatřeníV Česku rapidně stoupla poptávka po nájemních bytech, kdy spolu s poptávkou i samotnou cenou nemovitostí přirozeně stoupla i cena nájmů za byt. Ten, kdo dnes vlastní nemovitost, kterou nepotřebuje pro své bydlení, si tak může jejím ...
Zjistit více......

Některé povinnosti zaměstnavatele a práva zaměstnance

Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“). Zákoník práce poskytuje ochranu zaměstnanci jako tradičně slabší straně pracovněprávního vztahu, avšak doslovné rozdělení na silnější a slabší stranu nezná. ...
Zjistit více......

Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu

Jste-li pronajímatelem bytu je Vaší zákonnou povinností nejpozději do 30. 4. daného roku doručit svému nájemci vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za předešlý kalendářní rok. Pokud nájemce nebydlel v bytě celý předchozí rok, ale pouze část roku, je třeba považovat za řádné vyúčtování služeb,...
Zjistit více......

Majetkové vypořádání manželů po rozvodu

Hodně lidí tuto problematiku zná, neboť je jim z osobní či jiné zkušenosti známá. Řešení majetkového vypořádání manželů je jedním z hlavních bodů k řešení, když dojde na rozvod, kde se tedy vedle primárně nezletilých děti řeší i majetek. Vyvstávají otázky, co si kdo nechá, kdo komu kolik vyplatí, ...
Zjistit více......

Povinnost nájemce umožnit pronajímateli prohlídku pronajímané nemovitosti

Bydlení ve vlastní nemovitosti je v České republice neustále velmi populární a téměř každý z nás si svoji budoucnost i takto představuje. Na hledání vlastního bydlení je však nejhorší doba. Byty nejsou a ceny rostou. Ceny bytů v posledních letech v ČR rostly nejrychleji v Evropě. Získat hypotéku je ...
Zjistit více......
[ Stránka 1 z 3 ]Další