Články (blog)

Hromadné propouštění v době pandemie COVID-19

V případě, že je zaměstnavatel nucen z důvodu nastalé situace ukončit větší množství pracovních poměrů, je takové jednání obvykle posouzeno jako hromadné propouštění.  Po vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) vznikla povinnost harmonizace našeho právního řádu s právem EU. Tato událost se mj. dotkla i pracovního práva, konkrétně problematiky hromadného propouštění. Do zákoníku práce (dále jen „ZP“) bylo pak

Zjistit více ...

Výpověď v době pandemie COVID-19

V souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 se mnoho z podnikatelů dostávají do tíživé situace. U mnoha z nich došlo k tíživé situaci. Na jedné straně se jim z důvodu vládních opatření naprosto zastavily příjmy, na straně druhé straně mají povinnost vůči svým zaměstnancům, kteří mají nárok na jejich plat či mzdu. Pro některé z nich není jinou

Zjistit více ...

Koronavirus a úhrada daní za rok 2019

V souvislosti s omezeným provozem finanční správy a situacemi, kterým v současné době mohou daňové subjekty kvůli koronaviru čelit mohou daňoví poplatníci od pondělí 16. března odložit některé platby: žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení s podáním

Zjistit více ...

Daňová přiznání pro rok 2020 a přehled pojistného na sociálním a zdravotním pojištění

Co vše se odkládá a promíjí? přiznání k dani z příjmu právnických osob, fyzických osob a vyúčtování srážkové (tzv. generální pardon) červnové zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob daně z nabytí nemovitých věcí V aktuální situaci, ve které se nachází kromě většiny světa také ČR v důsledku postižením pandemie virem COVID

Zjistit více ...

OŠETŘOVNÉ

Pravidla pro ošetřovné se od března po celou dobu platnosti mimořádných opatření přijatých v souvislosti s COVID-19 mění. Na co máte nárok? Jaké jsou podmínky pro vyplacení a jak se o ošetřovné žádá? O tomto se dočtete níže v textu, a to v té nejaktuálnější podobě. Co to je ošetřovné? Ošetřovné je

Zjistit více ...

ODPUŠTĚNÍ PLATEB NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové (drobné) OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Co to tedy konkrétně pro živnostníky znamená? To konkrétně znamená, že

Zjistit více ...

Proplacení mezd ze strany státu – program Antivirus

Vláda České republiky schválila návrh programu na ochranu zaměstnanosti nazvaný „program Antivirus“. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce kompenzovat firmám vyplacené mzdové prostředky za dobu překážek v práci vyvolaných karanténou či mimořádnými opatřeními souvisejícími se šířením nemoci COVID-19. Jedná se o případy, kdy překážky v práci nebyly zaviněny zaměstnavatelem, ale opatřeními

Zjistit více ...

Neodkládejte řešení svých problémů …

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.