Odkaz

O závěti, dědické smlouvě nebo obecně pořízení pro případ smrti jste již patrně někdy slyšeli a máte o těchto institutech alespoň částečné povědomí. Ale říkám Vám něco pojem „odkaz“ ve vztahu k dědickému právu? Jedná se o institut, který se vrátil do naší právní úpravy díky občanskému zákoníku (zákonu č. 89/2012 Sb.). V tomto článku se na […]

Výpověď v pracovní neschopnosti

Může zaměstnanec dostat výpověď v pracovní neschopnosti? Zaměstnanec, který byl uznán jako dočasně práce neschopný je zákonem chráněn před výpovědí zaměstnavatele. Tuto ochranu však nemá každý zaměstnanec na „DPN“. Za jakých podmínek je zaměstnanec po dobu dočasné pracovní neschopnosti chráněn před výpovědí ze strany zaměstnavatele? Kdy není možná výpověď v pracovní neschopnosti Zaměstnavatel je oprávněn […]

Překážky v práci na straně zaměstnance

Poměrně nedávno jsme vydali článek o překážkách v práci na straně zaměstnavatele. Pro připomenutí, jedná se o situace, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancům nepřiděluje nebo nemůže přidělovat práci. Vedle toho však mohou nastat i situace na straně zaměstnance, z důvodu kterých nemůže vykonávat práci. Tyto označujeme za překážky v práci na straně zaměstnance, v nichž rozlišujeme osobní překážky a […]

Trestný čin zpronevěry

V dnešním článku se podrobně zaměříme na trestný čin zpronevěry. Jedná se o majetkový trestný čin, za který může být jeho pachateli uložen trest odnětí svobody až na 10 let. Je tradičně médii často propírán. Níže v tomto článku se budeme zabývat skutkovou podstatou trestného činu zpronevěry a porovnáme jej s některými jinými majetkovými trestnými činy. Obecně k trestnému […]

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Setkali jste se s tím, že Vám zaměstnavatel nepřiděluje nebo nemůže přidělovat práci? Tuto situaci zná většina z nás především kvůli době koronavirové, jedná se o tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele. Obecně mohou překážky nastat jak na straně zaměstnavatele, tak zaměstnance. My se nyní podíváme pouze na první zmiňovaný typ těchto překážek. Překážka v práci Překážku v práci […]

Věřitelský insolvenční návrh

Patrně každý z nás někdy neuváženě půjčil své peníze a následně se dlouho po dlužníkovi domáhal jejich vrácení. V lepším případě byl dluh uhrazen jen s několika denním zpožděním po jeho splatnosti. V horším případě bylo nutné dlužníka opakovaně urgovat, případně vymáhat dluh soudní cestou, až nakonec i prostřednictvím exekuce. Pokud se v tomto příkladu alespoň částečně vidíte, patrně […]

Pracovní poměr vs. mateřská a rodičovská

Těhotenství, mateřská a rodičovská a pracovní poměr. Velice častá a na první pohled jednoduchá skutečnost. Nic však není tak jednoduché, jak se na první pohled může zdát. Často se na naši advokátní kancelář obracejí 2 typy klientů. Jedni, kteří zaměstnávají jiné osoby, a kteří řeší, jak mají postupovat v případě, kdy jejich zaměstnankyně otěhotní. Druhým typem […]

Trestný čin podvodu

Trestný čin podvodu patří v České republice k jednomu z nejčastěji stíhaných trestných činů. Právní úprava obsahuje především obecnou úpravu skutkové podstaty podvodu, dále však také zvláštní formy skutkové podstaty, mezi které řadíme podvod pojistný, úvěrový a dotační. Nad rámec tohoto však může znaky podvodu vykazovat i některé soukromoprávní jednání. V tomto článku se dozvíte […]

Konkurenční doložka

Konkurenční doložka je smluvním ujednáním pracovního práva, v důsledku kterého je zaměstnanec omezen ve výkonu určitého druhu výdělečné činnosti, a to v době po skončení zaměstnání. Jedná se o účinný právní nástroj zaměstnavatele, který představuje prevenci proti nechtěnému šíření informací ke konkurenci. Právní úprava konkurenční doložky je obsažena v § 310 a § 311 zák. č. 262/2006 […]

Presumpce neviny

Presumpce neviny je pravděpodobně jednou z nejznámějších základních zásad trestního řízení. Mnohdy o ní slýcháme z medií a již ze samotného názvu je patrné, že se jedná o základní zásadu vztahující se k osobě obviněného. Ovšem na co se v trestním řízení zásada presumpce neviny vztahuje, má nějaké výjimky? Skutečně je v praxi uplatňována v […]

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE