Přestupky – advokátní kancelář Olomouc

Přestupky. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby v oblasti přestupků a správního práva – kontakt.

Nabízené právní služby

 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloba proti nezákonnému rozhodnutím správního orgánu nebo žaloba proti nezákonnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • aj.


Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, případné následné sepsání správní žaloby ke správnímu soudu (krajský soud) a případné následné sepsání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Neodkládejte řešení svých problémů …

Přestupky

V souvislosti s obviněním ze spáchání přestupku je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka – kontakt.

Druhy přestupků

Zákon zná několik druhů přestupků. Jsou jimi zejména:
 • Dopravní přestupky – o těchto podrobněji viz NÍŽE
 • Přestupky proti veřejnému pořádku
 • Přestupky proti občanskému soužití
 • Přestupky proti majetku
 • Přestupky na úseku podnikání
 • Přestupek křivého vysvětlení

Tresty

Za přestupek lze uložit:
 • napomenutí
 • pokuta
 • zákaz činnosti
 • propadnutí věci nebo náhradní hodnoty
 • zveřejnění rozhodnutí o přestupku
advokát přestupky Olomouc

Dopravní přestupky

V souvislosti s obviněním ze spáchání dopravního přestupku (přestupku obecně) je nutné si uvědomit, že úmyslem správního orgánu je Vám uložit správní trest (sankci), nikoliv hledat důvody pro Vaši nevinu. V rámci přestupkového řízení je tudíž nutné detailně dohlížet na zákonnost postupu správního orgánu, hledat argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce a pečlivě sepsat případný opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu. Nenechejte tedy nic na náhodě a kontaktujte odborníka – kontakt.

Způsoby řešení dopravních přestupků

Blokovým řízením na místě

Specifiky blokového řízení je:

 • přiznání spáchání přestupku
 • absence dokazování
 • uložení pokuty včetně případné ztráty bodů
 • NEMOŽNOST odvolání
právník přestupky Olomouc

Z výše uvedeného vyplývá, že přiznáním spáchání přestupku a zaplacením pokyty ztrácíte jakoukoliv budoucí možnost obrany proti danému rozhodnutí. Pokud tedy se spácháním přestupku nebo ukládanou sankcí nesouhlasíte, tak odmítněte vyřízení věci v blokovém řízení a požadujte projednání ve správním řízení.

V případě odmítnutí policie sepisuje protokol, který Vám následně dává k podpisu. Tento podepsat můžete, nicméně je důležité, co je v protokolu uvedeno. Policie si do protokolu často napíše „co potřebuje“, což činí problémy v následném správním řízení. Trvejte tedy na tom, aby v protokolu bylo uvedeno Vaše přesné vyjádření. V opačném případě protokol nepodepisujte. V případě nutnosti je možné (dle občanského zákoníku) si postup policie nahrát na záznamové zařízení (audio záznam). O tomto stačí policistu informovat, jeho souhlasu již není třeba.

Správním řízení (následně)

Podstatnou součástí správního řízení je fáze dokazování. Správní orgán musí prokázat zaprvé spáchání přestupku a zadruhé, že jste jej spáchali Vy. V opačném případě je na základě zásady v pochybnostech ve prospěch obviněného povinen rozhodout o Vaší nevinně.

V rámci správního řízení je důležitá úloha advokáta (právníka), který detailně dohlíží na zákonnost postupu správního orgánu a hledá argumenty (v zákoně, právní literatuře či judikatuře) proti uložení sankce. V případě potřeby následně pečlivě sepíše opravný prostředek proti rozhodnutí správního orgánu.

Proti rozhodnutí správního orgánu je možné podat odvolání k nadřízenému správnímu orgánu (krajský úřad). Proti rozhodnutí nadřízeného správního orgánu je možné podat správní žalobu ke správnímu soudu (krajský soud), případě dále kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: