Správní právo

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. nabízí komplexní právní služby v oblasti správní právo.

Správní právo je velmi rozsáhlou a specifickou oblastí právního řádu. Se správním řízením se dostane do kontaktu každý z nás v souvislosti s rozhodováním státních orgánů, orgánů územní samosprávy, policie a dalších správních orgánů.

Správní právo - poskytované služby

Správní právo a poskytované právní služby:

 • zastupování v řízení před správním orgánem, zejména:
  • zastupování v přestupkovém řízení
  • zastupování ve věcech dopravních přestupků
  • zastupování ve stavebním řízení
  • zastupování ve věcech inspekce práce (oblast pracovního práva obecně)
 • zastupování ve správním soudnictví (žaloba proti nezákonnému rozhodnutím správního orgánu nebo žaloba proti nezákonnému postupu správního orgánu)
 • vymáhání náhrady škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 • ochrana osobních údajů
 • aj.
správní právo Olomouc

Více o správním právu

Součástí zastoupení je samozřejmě právní pomoc v oblasti sepsání odvolání proti rozhodnutí správního orgánu, případné následné sepsání správní žaloby ke správnímu soudu (krajský soud) a případné následné sepsání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu, případně dalších opravných prostředků, které správní právo obsahuje.

Pokud Vám správní právo činí obtíže, můžete využít bohaté zásoby článků v našem blogu. Správní právo je totiž dosti spletité. Snažíme se pravidelně zveřejňovat užitečné články plné praktických rad. Reagujeme i na aktuální dění ve společnosti a rozebíráme je z pohledu právního. Zkuste se nejprve podívat, zda náhodou neodpovídáme i na Váš problém v oblasti správního práva. Pokud ano, ušetříte náklady na právníka, jelikož tyto články zveřejňujeme pro všechny ZDARMA!

Například víte jaké povinnosti máte u nehody osobního auta? Rozsáhlá problematika jsou také dopravní přestupky. Nemusíte například vždy souhlasit s vyslovení podezření ze spáchání dopravního přestupku. Hodně složité je vyhovět všem právním předpisům, když stavíte nemovitost – potřebujete povolení nebo stačí jen oznámení? Jak je to s kolaudací a stavebním dozorem? Jak postupovat, když se změní dokumentace stavby? Jak vyjádřit svůj nesouhlas se stavebním záměrem souseda? To vše a mnohem více se můžete dozvědět na našem blogu.

Všechny aspekty správního práva jsme ale samozřejmě v blogu nepostihli. Jestliže svou odpověď nenajdete v žádném článku, kontaktujte nás telefonicky či e-mailem.

Napište nám s čím Vám můžeme pomoci:
... nebo nám rovnou ZAVOLEJTE