Darovací smlouva – sepsání, kontrola a revize Olomouc

Darovací smlouva. Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s darovací smlouvou. Obraťte se na nás – kontakt.

Darovací smlouva je právním institutem, který umožňuje bezúplatný převod věci. Často je využíván při převodu majetku v rámci rodiny.

Ohledně drobných darů není třeba, aby byla darovací smlouva v písemné formě, ani není nutné vyhledávat právní pomoc. Pokud je ovšem hodnota daru vyšší nebo se darování týká nemovitosti (pozemek, dům, byt), tak je darovací smlouva v písemné formě vždy na místě. Zároveň je vhodné si nechat smlouvu sepsat anebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Společně s darováním nemovitosti bývá často zřizováno věcné břemeno, zejména věcné břemeno užívání, které dárci umožní doživotní užívání darované nemovitosti.

V rámci konzultace v advokátní kanceláři Vás taktéž poučíme i o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi a povinnosti (ne)platit „darovací daň“ (dnes nově daň z příjmu).

Neodkládejte řešení svých problémů …

sepsání darovací smlouvy Olomouc

Darovací smlouva - právní služby poskytované v souvislosti darovací smlouvou

  • sepsání darovací smlouvy na míru Vašim požadavkům
  • kontrola darovací smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení darovací smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení darovací smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)

 

Způsoby poskytování právních služeb:

  • na základě osobní schůzky s klientem
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Více o smlouvách – Smlouvy

Darování nemovitosti (pozemek, dům, byt)

V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
 
  • úřední ověření podpisu
  • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
  • zastoupení před katastrálním úřadem

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:

1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s darováním nemovitostí – Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Informace o naší advokátní kanceláři najdete zde – Advokátní kancelář Olomouc. Můžete se podívat na naše firemní video, zjistit kdo je naším klientem (včetně Statutárního města Olomouc) aj.

Další právní služby >>>

nebo nám Zavolejte
nebo nám napište a my se Vám ozveme: