Darovací smlouva – sepsání, revize, konzultace Olomouc

Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související se smluvní typem v podobě – darovací smlouva – kontakt.

Darovací smlouva je právním institutem, který umožňuje bezúplatný převod věci. Často je využíván při převodu majetku v rámci rodiny.

Ohledně drobných darů není třeba, aby nějaká darovací smlouva vůbec existovala, ani není nutné vyhledávat právní pomoc. Pokud je ovšem hodnota daru vyšší nebo se darování týká nemovitosti (pozemek, dům, byt), tak je darovací smlouva vždy na místě. A je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Společně s darováním nemovitosti bývá často zřizováno věcné břemeno, zejména věcné břemeno užívání, které dárci umožní doživotní užívání darované nemovitosti.

V rámci konzultace v advokátní kanceláři budete poučeni i o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi a povinnosti (ne)platit „darovací daň“ (dnes nově již daň z příjmu).

Neodkládejte řešení svých problémů …

sepsání darovací smlouvy Olomouc

Darovací smlouva - právní služby poskytované v souvislosti darovací smlouvou

  • sepsání darovací smlouvy na míru Vašim požadavkům
  • kontrola darovací smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení darovací smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení darovací smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)

 

Způsoby poskytování právních služeb:

  • na základě osobní schůzky s klientem anebo
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

 

Více o smlouvách – Smlouvy

Darování nemovitosti (pozemek, dům, byt)

V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
 
  • úřední ověření podpisu
  • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
  • zastoupení před katastrálním úřadem

 

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:

1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s darováním nemovitostí – Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento – kontakt.

Další právní služby >>>

Nebo nám Zavolejte
Nebo nám napište a my se Vám ozveme: