Darovací smlouva - sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s darovací smlouvou - kontakt.

Darovací smlouva je právní institutem, který umožňuje bezúplatný převod věci. Často je využíván při převodu majetku v rámci rodiny.

Ohledně drobných darů není třeba vyhledávat právní pomoc. Pokud je ovšem hodnota daru vyšší nebo se darování týká nemovitosti (pozemek, dům, byt), tak je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Společně s darováním nemovitosti bývá často zřizováno věcné břemeno, zejména věcné břemeno užívání, které dárci umožní doživotní užívání darované nemovitosti.

V rámci konzultace v advokátní kanceláři budete poučeni i o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi a povinnosti (ne)platit „darovací daň“ (dnes nově již daň z příjmu).

 
 
 
Právník darovací smlouva Olomouc
 
 
 
 

Právní služby poskytované v souvislosti darovací smlouvou

 
  • sepsání darovací smlouvy na míru Vašim požadavkům
  • kontrola darovací smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení darovací smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení darovací smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)

Způsoby poskytování právních služeb:
  • na základě osobní schůzky s klientem anebo
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Ke způsobům poskytování právních služeb podrobněji viz NÍŽE.

Více o smlouvách – Smlouvy

 

Darování nemovitosti (pozemek, dům, byt)

 
V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
  • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
  • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
  • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Ohledně právních služeb souvisejících s darováním nemovitostí - Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

 

Způsoby poskytování právních služeb

 
V rámci advokátní kanceláře poskytujeme právní služby
  • na základě osobní schůzky s klientem anebo
  • s využitím služeb elektronické komunikace (online)

Právní služby v podobě sepsání, kontroly či revize darovací smlouvy jsme Vám schopni poskytnout buďto na základě osobní schůzky v advokátní kanceláři anebo bez nutnosti osobní schůzky na základě emailové komunikace (online).

Sepsat, zkontrolovat či zrevidovat darovací smlouvu jsme Vám schopni do 48 hodin od dodání podkladů.

Součástí poskytovaných právních služeb je i možnost úředního ověření podpisů.

 
Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt.