Darovací smlouva - sepsání, revize, konzultace Olomouc

 
Advokátní kancelář JUDr. David Pytela, MBA, LL.M. Olomouc nabízí komplexní právní služby související s darovací smlouvou - kontakt.

Darovací smlouva je právní institutem, který umožňuje bezúplatný převod věci. Často je využíván při převodu majetku v rámci rodiny.

Ohledně drobných darů není třeba vyhledávat právní pomoc. Pokud je ovšem hodnota daru vyšší nebo se darování týká nemovitosti (pozemek, dům, byt), tak je vhodné si nechat smlouvu sepsat nebo zkontrolovat advokátem (právníkem).

Společně s darováním nemovitosti bývá často zřizováno věcné břemeno, zejména věcné břemeno užívání, které dárci umožní doživotní užívání darované nemovitosti.

V rámci konzultace v advokátní kanceláři budete poučeni i o možnosti vrácení daru pro nevděk či nouzi a povinnosti (ne)platit „darovací daň“ (dnes nově již daň z příjmu).

Právní služby poskytované v souvislosti darovací smlouvou:

  • sepsání darovací smlouvy na míru Vašim požadavkům
  • kontrola darovací smlouvy (již vytvořené) – jejím výsledkem je upozornění na chybná či nevýhodná ustanovení darovací smlouvy včetně konkrétních návrhů na úpravu smlouvy
  • konzultace jednotlivých ustanovení darovací smlouvy v advokátní kanceláři (včetně daňové výhodnosti)
  • vklad případných práv do katastru nemovitostí

Více o smlouvách – Smlouvy

 
Právník darovací smlouva Olomouc
 

Darování nemovitosti (pozemek, dům, byt):

V případě darování nemovitosti je navíc poskytováno:
  • ověření podpisu na zákonem vyžadovaných dokumentech
  • sepsání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí
  • zastoupení klienta v rámci katastrálního řízení

Proces převodu nemovitosti probíhá níže uvedeným způsobem:
1. schůzka v advokátní kanceláři, kde klient sdělí své požadavky, které mají být zapracovány do smluv (způsob úhrady kupní ceny, termín předání nemovitosti aj.)
2. sepsání návrhu jednotlivých dokumentů a jejich zaslání ke schválení na emailovou adresu klienta
3. domluvení termínu podpisu dokumentů v advokátní kanceláři, kde proběhne úřední ověření podpisů
4. sepsání a podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí na základě klientem udělené plné moci (řízení před katastrálním úřadem trvá 20-30 dní)
5. zaslání informace o provedeném vkladu práva

Ohledně právních služeb souvisejících s darováním nemovitostí - Převod nemovitostí

Údaje potřebné pro identifikaci nemovitosti je možné nalézt na internetové stránce Nahlížení do katastru nemovitostí.

Hledáte-li kvalitní právní služby advokátní kanceláře (advokáta) v Olomouci a Olomouckém kraji, tak využijte tento - kontakt
 
2018 © Provozováno službou Internet123Mediatel spol. s r.o. a katalogem ZlatéStránky.cz.